Gemeentegrond gebruiken

Beschrijving

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan eerst om toestemming. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Aanpak

Om toestemming aan te vragen om gemeentegrond te gebruiken, heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond
  • een beschrijving van wat u gaat doen

Contact

U vraagt toestemming bij de gemeente: mevrouw D. de Kruiff, telefoon (0571) 27 93 69 of e-mail d.dekruiff@voorst.nl

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

Tegen de beslissing staat geen bezwaar in beroep open. 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data