Gemeentegrond gebruiken

Beschrijving

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Als u iets wilt organiseren op gemeentegrond, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Aanpak

Zo vraagt u toestemming om gemeentegrond te gebruiken:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U levert aan:

    • een geldig identiteitsbewijs
    • een situatieschets van het stuk grond en eventueel een foto
    • een beschrijving van wat u gaat doen en wanneer

Contact

U vraagt toestemming bij de gemeente: mevrouw D. de Kruiff, telefoon (0571) 27 93 69 of e-mail d.dekruiff@voorst.nl

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

Tegen de beslissing staat geen bezwaar in beroep open. 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data