Festiviteit horeca organiseren

Beschrijving

Geluid
Op grond van artikel 4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening mogen in een inrichting maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar worden gehouden, waarbij de geluidswaarden als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit en artikel 4.1.4A van de APV niet van toepassing zijn.

Licht 
Daarnaast is het mogelijk om tijdens maximaal 6 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten, waarbij artikel 4.113, eerste lid van het Activiteitenbesluit van toepassing is. Hiervan dient u minimaal 2 weken voor aanvang het college in kennis te stellen.

Evenement
Vaak wordt een incidenteel festiviteit georganiseerd in combinatie met een evenement. Vaak dient u dan tevens een evenementenvergunning aan te vragen of een 'melding evenement' te doen.

Ontheffing sluitingsuur
Indien u de inrichting tevens langer geopend wilt hebben dan is toegestaan, dient u hiervoor tevens een ontheffing aan te vragen van het sluitingsuur bij de burgemeester.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om ontheffing voor de openingstijden te krijgen zijn:

  • u organiseert een eenmalig feest of evenement
  • u krijgt de ontheffing maximaal 12 keer per jaar

Aanpak

Zo meldt u een incidentele festiviteit en vraagt u ontheffing aan voor de openingstijden:

  • U neemt contact op met de gemeente.

U wordt verzocht gebruik te maken van ons standaard kennisgevingsformulier.
Voor het aanvragen van een vergunning voor het houden van een evenement kunt u gebruik maken van ons standaard aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker openbare orde en veiligheid. Telefoon 0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl.

Termijn

De houder van de inrichting dient minimaal 14 dagen voor aanvang het college van burgemeester en wethouders daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data