Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Beschrijving

Wanneer u/uw gezin 3 jaar aaneengesloten een inkomen op bijstandsniveau of een bijstandsuitkering heeft gehad, komt u in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is een geldbedrag voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moet leven.

De toeslag is:

•voor gehuwden € 550,00
•voor een alleenstaande ouder € 490,00
•voor een alleenstaande € 380,00

De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt 1 keer per jaar uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag elk jaar aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

•U bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd.
•U/Uw gezin heeft 3 jaar lang een inkomen op bijstandsniveau.
•Het vermogen van u/uw gezin is niet meer dan € 5.685 (voor alleenstaanden) of € 11.370 (voor alleenstaande ouders en gehuwden).

Aanpak

Zo vraagt u de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente:

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

Contact

U vraagt de langdurigheidstoeslag aan bij de vakgroep Zorg in het gemeentehuis in Twello. Telefoon 0571-279281.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data