Inzameling bedrijfsafval

Beschrijving

Bedrijven en instellingen moeten hun afvalverwerking zelf regelen. U dient uw bedrijfsafval te laten ophalen door een particulier inzamelbedrijf. Scholen en andere non-profit organisaties kunnen meedoen met de reguliere huisvuilinzameling. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Informeer hiervoor bij Monique Loeters: (0571) 27 99 11.

Voorwaarden

U vindt de voorwaarden voor het scheiden van bedrijfsafval in:

Contact

Contactpersoon gemeente:
Monique Loeters: (0571) 27 99 11

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data