Jeugd en jongeren, subsidie

Beschrijving

Jongerenverenigingen die zich bezighouden met het stimuleren van activiteiten voor jeugd en jongeren tot 23 jaar kunnen subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

De voorwaarden staan vermeld in de beleidsregel Jeugd- en jongerenverenigingen.

Aanpak

Het aanvraagformulier moet voor 1 oktober van elk jaar worden ingediend. 

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.

Als u meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met Melissa Bos-Achterkamp via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail m.bos@voorst.nl.

Termijn

De gemeente beslist binnen 13 weken over uw aanvraag. U krijgt hiervan bericht.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data