Klein kansspel organiseren

Beschrijving

Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. 

Op grond van artikel 7 lid c van de Wet op de Kanspelen is uiterlijk 14 dagen voor aanvang van één van bovenstaande activiteiten een melding vereist van de tijd en datum.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • Uw organisatie bestaat ten minste drie jaar.
 • Het doel van uw organisatie moet duidelijk zijn. Dit mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn. 
 • De prijzen of premies in geld of goederen, die door de deelnemers aan het spel kunnen worden verkregen, mogen geen hogere waarde hebben dan € 350,00 per serie of set en de gezamenlijke waarde daarvan niet meer mag bedragen dan € 1400,00 per bijeenkomst.

Aanpak

Zo meldt u een kleine kansspelactiviteit:

 • U meldt de bijeenkomst schriftelijk bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 weken van tevoren.
 • In uw melding geeft u aan:

  • wat voor kansspel het is
  • wat u met de opbrengst gaat doen
  • hoeveel deelnemers u verwacht
  • hoe hoog het prijzengeld is
  • wat de geldwaarde per prijs is
  • de datum, tijd en plaats van de activiteit

Voor het melden van een klein kansspel kunt u gebruik maken van ons standaard meldingsformulier.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker Openbare Orde en Veiligheid. Telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl.

Termijn

Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van één van bovenstaande activiteiten is een melding vereist.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig...

Formulieren

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data