Leerlingenvervoer aanvragen

Beschrijving

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door middel van:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • het zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Voorwaarden

De voorwaarden om leerlingenvervoer aan te vragen zijn onder andere:

 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de reistijd
 • de mogelijkheden van het kind

Het leerlingenvervoer wordt toegekend op basis van de verordening "leerlingenvervoer gemeente Voorst 2016". 

Het leerlingenvervoer heeft betrekking op leerlingen van basisscholen, van speciale scholen voor basisonderwijs en op leerlingen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs die gehandicapt zijn komen eveneens in aanmerking voor bekostiging van het vervoer. Openbaar vervoer, eventueel met begeleiding is het uitgangspunt.

De afstand tussen huisadres en speciaal basis onderwijs (SBO), regulier basisonderwijs en Speciaal (voortgezet) onderwijs (SO/SVO) moet minimaal zes kilometer zijn.

Geen minimum afstand voor dove kinderen, kinderen met een visuele handicap of kinderen met een meervoudig beperking of handicap.

Aanpak

U kunt leerlingenvervoer aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Bij de aanvraag heeft u o.a. nodig:

 • verklaring van school waarom de leerling niet zelfstandig kan reizen, ook niet onder begeleiding; 
 • burgerservicenummer;
 • bank of gironummer;
 • IB60 formulier(inkomens verklaring); 
 • adres van de school;
 • reisduur (openbaar vervoer); en
 • informatie afstand van woning naar school.

Contact

Heeft u vragen over het leerlingenvervoer dan kunt u contact opnemen met Karin van Amersvoort, consulent leerlingenvervoer gemeente Voorst. Zij is te bereiken via leerlingenvervoer@voorst.nl of telefonisch 0571-279223.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data