Bijzonder verlof van school aanvragen

Beschrijving

Kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Ze moeten dus onderwijs volgen. Jongeren van 16 en 17 moeten naar school als ze nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben. U mag bijzonder verlof aanvragen voor uw kind. Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld:

 • verhuizing
 • huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
 • viering van ambtsjubileum van vader of moeder
 • religieuze feestdag
 • de ouders kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder verlof van school zijn onder andere:

 • U vraagt geen verlof aan voor de eerste 2 weken van het schooljaar.
 • Uw kind heeft niet langer dan 10 dagen verlof nodig.

Gaat het om meer dan 10 dagen verlof? Dan vraagt u het verlof aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Aanpak

Zo vraagt u bijzonder verlof van school aan:

 • U neemt contact op met de school. De school beslist of uw kind het bijzonder verlof krijgt.
 • U geeft door:

  • waarom uw kind bijzonder verlof nodig heeft
  • in welke periode uw kind bijzonder verlof nodig heeft

Termijn

Op school kunt u aanvraagformulieren krijgen die u moet indienen bij de directeur van uw school.

Als u meer dan tien schooldagen extra verlof wilt aanvragen, moet u het verzoek indienen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Alleen als de aard van het beroep van de ouders daartoe aanleiding vormt en het de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreft, kunt u wel vrijaf vragen.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data