Loterij organiseren

Beschrijving

Voor het houden van een kansspel in de vorm van een verloting is op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet op de kansspelen een vergunning nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een loterijvergunning zijn:

  • De loterij wordt georganiseerd door een vereniging of stichting.
  • De opbrengst is bestemd voor een goed doel.
  • Minstens de helft van de opbrengst gaat naar dat goede doel.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een loterij:

U kunt hiervoor gebruik maken van ons standaard aanvraagformulier voor het houden van een loterij.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl.

Termijn

Aanvraagtermijn
De aanvraag voor een loterij dient minimaal acht weken voor aanvang te zijn ingediend bij de burgemeester. Vaak wordt een loterij tijdens een evenement georganiseerd. Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient tevens minimaal acht weken voor aanvang van het evenement te zijn ingediend bij de burgemeester.

Behandeltermijn
Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data