Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Beschrijving

Als mantelzorger zorgt u vrijwillig voor uw hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. Dit hoeft u niet alleen te doen. Zeker niet als uw taak te zwaar voor u wordt. Vraag bij de Stichting Mens en Welzijn Voorst naar ondersteuning en begeleiding. Bijvoorbeeld van een vrijwilliger. U krijgt daar ook te horen welke regelingen er voor u zijn. Zo krijgt u een steuntje in de rug en hulp als dat nodig is.

Aanpak

Zo meld u uw hulpvraag bij de gemeente:

 • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen.
 • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliëntondersteuner.
 • Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. U bespreekt de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

 • Na het gesprek schrijft de gemeente een plan van aanpak.
 • Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen.

Contact

Neem contact op met de Stichting Mens en Welzijn Voorst, telefoonnummer (0571) 27 90 90.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Kosten

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Dit is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen en vermogen.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data