Mobiele puinbreker gebruiken

Beschrijving

Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, moet u een melding doen bij de gemeente. Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen. De gemeente zet in 1 of meer kranten of huis-aan-huisbladen dat er puinbreekwerkzaamheden zullen zijn. De gemeente zorgt er zo voor dat de buurtbewoners ervan weten.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het gebruik van een mobiele puinbreker zijn:

 • Er is iemand aanwezig die met gevaarlijke stoffen om kan gaan.
 • Er is iemand aanwezig die weet:

  • wanneer de puinbreker gebruikt mag worden
  • hoe de puinbreker gebruikt moet worden

Aanpak

In uw melding staan de volgende gegevens:

 • het adres of locatie waar u de mobiele puinbreker gaat gebruiken
 • de naam van de eigenaar van de mobiele puinbreker
 • de hoeveelheid en soort bouw- en sloopafval
 • het geluidsniveau van de mobiele puinbreker in decibellen, dB(A)
 • wanneer u denkt te beginnen met het werk en hoe lang u denkt dat dit gaat duren

U doet de melding minimaal 21 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint.

Contact

U doet de melding schriftelijk bij de gemeente op welk grondgebied de brekerwerkzaamheden plaats gaan vinden.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data