Monument verbouwen of slopen

Beschrijving

Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld:

 • het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
 • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recente schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij.

Voorwaarden

U vraagt een omgevingsvergunning voor een monument aan als:

 • u eigenaar bent van een gemeentelijk monument
 • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of (gedeeltelijk) slopen
 • u een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen
 • in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen

De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor een monument aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Mogelijk heeft u de volgende stukken nodig:

  • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
  • een bouwbestek
  • foto’s
  • een situatieschets
  • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
  • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening)

Termijn

Er zijn 2 procedures bij het aanvragen van een omgevingsvergunning:

 • Uitgebreide procedure

  Deze procedure geldt voor:

 

  • (gedeeltelijke) sloop van een rijksmonument
  • ingrijpende wijzigingen van een rijksmonument
  • reconstructie van een beschermd rijksmonument
  • wijziging bij herbestemming van een rijksmonument
  • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente


  U krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze mag de gemeente met 6 weken verlengen.

 • Gewone procedure

  Deze procedure geldt voor alle andere wijzigingen. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

 • Gewone procedure:
  U maakt bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.
 • Uitgebreide procedure:
  U geeft eerst uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Heeft u geen reactie ontvangen binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data