Mutatieformulier

Beschrijving

Wie een uitkering heeft (WWB, IOAW of IOAZ), is verplicht om alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering. Denk aan verhuizing, (wijziging van ) inkomsten of werkaanvaarding. Die wijzigingen kunt u kwijt op op het mutatieformulier. Op de achterkant staat wat u precies moet doorgeven en invullen. Het formulier stuurt u binnen een week na de wijziging op naar de uitkeringsadministatie van de gemeente Apeldoorn.

 

 

 

Voorwaarden

U krijgt het mutatieformulier toegestuurd als u een uitkering toegekend krijgt en vervolgens iedere keer nadat u een formulier hebt ingeleverd.

Aanpak

Zijn er veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden? Vergeet dan niet de bewijzen hiervan mee te sturen. Vergeet niet te ondertekenen. Laat uw partner ook ondertekenen als dat wordt gevraagd.

Contact

Zorg dat u het formulier op tijd terug stuurt naar de uitkeringsadministratie van de gemeente Apeldoorn.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data