Ondergrondse olietank melden

Beschrijving

Als u een ondergrondse olietank in uw tuin heeft die u niet meer gebruikt, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren.

Het bedrijf verwijdert de tank en doet onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging door olielekkage. Is uw grond vervuild? Dan moet u de bodem laten saneren.

Bij een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging kan de gemeente besluiten dat sanering niet nodig is.

Voorwaarden

Als u de tank weer wilt gebruiken, of bestaand gebruik voortzet, dan is een (periodieke) keuring van de tank nodig op inwendige aantasting door condenswater en bodemweerstand. Een afschrift van het keuringscertificaat stuurt u naar de gemeente.

Aanpak

Zo doet u een melding van een ondergrondse olietank in uw tuin:

 • U neemt contact op met de gemeente:
 • U geeft door:

  • de grootte van de tank
  • de ligging van de tank
  • of u eigenaar bent van de woning
  • of u de tank weer wilt gebruiken
  • eventuele foto’s

Kosten

Vraag voor het verwijderen of schoonmaken van de olietank een offerte op bij een KIWA-erkend bedrijf.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data