Toestemming geven voor ontleding van een lichaam

Beschrijving

Bij wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van lichamen van overledenen. De overledene heeft hier tijdens zijn leven toestemming voor gegeven. Bijvoorbeeld via een codicil of testament.

Nabestaanden kunnen ook na overlijden het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek afstaan. U moet dan de burgemeester om toestemming vragen.

Voorwaarden

De voorwaarden om toestemming te vragen om het lichaam van een overledene te laten ontleden zijn:

  • U bent een van de volgende personen:

    • de echtgenoot (weduwnaar) of echtgenote (weduwe) van de overledene
    • de levensgezel van de overledene
    • iemand die wettelijk bevoegd is

Aanpak

Als nabestaande kunt u toestemming vragen aan de burgemeester van de gemeente waar:

  • het lichaam wordt ontleed
  • de overlijdensakte is opgemaakt

Zo vraagt u toestemming tot ontleding van een lichaam aan:

  • Neem contact op met de gemeente.

Contact

Vragen?

Publiekszaken
Telefoon: 0571 27 92 13
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

Termijn

De gemeente geeft binnen 3 dagen toestemming.

Bezwaar en beroep

U kunt in beroep gaan bij de provincie als uw verzoek wordt geweigerd.

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data