Parkeren bij autobedrijven

Beschrijving

Als u een autobedrijf heeft, mag u niet zomaar auto’s parkeren op of langs de openbare weg. Hier heeft u een ontheffing voor nodig. Auto’s plaatsen op uw eigen terrein is wel gewoon toegestaan.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

 • er gelden geen parkeerbeperkingen
 • het parkeren levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid
 • het parkeren veroorzaakt geen overlast voor de omgeving
 • er zijn geen andere alternatieven voorhanden

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:

  • waar u wilt parkeren
  • waarom u daar moet parkeren

 

 • het aantal auto's

Contact

Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer C. Morren, telefoon (0571) 279 374 of e-mail c.morren@voorst.nl.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data