Reclame aanbrengen aan pand

Beschrijving

Wanneer u een reclamebord aan uw huis wilt ophangen of als u een uithangbord wilt maken aan uw bedrijfspand, moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld lichtreclame of borden van een bepaalde afmeting.

U moet een vergunning aanvragen, omdat de gemeente Voorst de reclame reguleert. Ook voorkomt de vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt.

Bij zelfstandige reclameobjecten hebt u een omgevingsvergunning nodig om te bouwen.
Soms moet u over een reclameobject belasting betalen. Dit is precariorecht.

Voorwaarden

U moet een omgevingsvergunning aanvragen voor het aanbrengen van reclame als:

  • u handelsreclame wilt plaatsen
  • de reclame na plaatsing te zien is vanaf openbaar gebied, zoals een weg of de stoep

Aanpak

Bij de aanvraag stuurt u onder andere mee: 

  • de reden;
  • het soort reclameobject,;
  • de grootte van het reclameobject is;
  • de plaats;
  • foto van de locatie/het pand;
  • tekening van het reclameobject.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online) of u neemt contact op met de vakgroep Vergunningen, telefoon (0571) 27 93 35.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data