Reinigingsrecht, afvalstoffenheffing

Beschrijving

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend voor containergebruikers?
In februari van elk jaar ontvangt u een aanslag van de afvalstoffenheffing van Tribuut. Deze bestaat uit een vast bedrag (vastrecht) en een bedrag dat afhankelijk is van het aantal ledigingen over het voorgaande jaar van de container(s) met een grijze deksel.

Zet u de container met de grijze deksel minder vaak aan de straat, dan bespaart u dus op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. En het is beter voor het milieu.

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend voor bewoners van gebouwen met een verzamelcontainer?
Bewoners van gebouwen waar gebruik wordt gemaakt van een verzamelcontainer betalen alleen vastrecht. De inzamelingskosten betalen deze bewoners via de aankoop van de gele Voorster afvalzakken voor restafval. 

Binnen de reinigingsrechten onderscheiden we de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing. Wilt u informatie over de reinigingsheffing? Kijk dan bij het product 'Reinigingsrecht, reinigingsheffing'.

De afvalstoffenheffing kan alleen worden geheven van burgers. Er is een wettelijke verplichting voor gemeenten om minstens eenmaal per week huishoudelijk afval op te halen. Om te kunnen heffen is het niet noodzakelijk dat er ook daadwerkelijk afval wordt aangeboden, maar dat er afval bij woningen kan ontstaan. Bedrijven en winkels betalen deze heffing dus niet. Zij moeten zelf de afvoer van hun afval regelen.

De afvalstoffenheffing is een belasting. Elk jaar krijgt u van de gemeente een aanslag afvalstoffenheffing. U betaalt dan voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil.

Voorwaarden

 

 

Aanpak

nota of aanslag

In onze gemeente wordt de heffing en invordering van gemeentebelastingen uitgevoerd door Tribuut. 

Contact

Voor meer informatie over de afvalstoffenheffing, zie de website van Tribuut 

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig...

Formulieren

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data