Standplaatsvergunning aanvragen

Beschrijving

Als u een stand langs de weg wilt zetten om spullen te verkopen of reclame te maken, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie. Dit geldt ook voor stands aan het water of op eigen grond.

Als u een vaste standplaats op een (jaar)markt of bij een (jaar)evenement wilt, vraagt u een marktstandplaats aan.

Indien er meerdere standplaatsen tegelijkertijd ingenomen worden tijdens een evenement (zoals bij een rommelmarkt of braderie), dan is er een evenementenvergunning nodig. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor een standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
 • de omvang en het doel van de activiteit
 • de plaats en tijdstip van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

Aanpak

Zo vraagt u een standplaatsvergunning aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:

  • voor welke activiteiten u de standplaats nodig heeft
  • waar en wanneer u de standplaats nodig heeft
  • hoeveel ruimte u nodig heeft

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail y.gottgens@voorst.nl.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data