Optreden op straat

Beschrijving

Om als straatartiest op straat te mogen optreden heeft u toestemming nodig. Bijvoorbeeld voor een optreden als muzikant, mimespeler of goochelaar. Ook filmers, straatfotografen en gidsen moeten toestemming aanvragen.

In het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu zijn enkele plaatsen binnen de gemeente aangewezen waar het verboden is om op te treden van 8.30 tot 19.30 uur als straatartiest:

 • het gebied voor, naast en achter de AH, gelegen aan de Dorpsstraat 28 te Twello (inclusief het parkeerterrein, gelegen aan de voorzijde, de achterzijde en de zijkant van de AH en de trottoirs voor, achter en naast de winkel)
 • het plein gelegen aan de voorkant van AH (dit is aan de kant van de Rabobank)
 • het gebied voor en naast de Aldi, gelegen aan de Duistervoordseweg 25 te Twello (inclusief het Parkeerhuis, gelegen boven de Aldi)

Voorwaarden

 1. U staat niet langer dan 30 minuten achtereen op dezelfde plaats
 2. Indien hierna een volgende standplaats wordt ingenomen, dient de afstand tussen deze twee opeenvolgende standplaatsen ten minste 50 meter te bedragen
 3. Op één plek mag maximaal tweemaal per dag een optreden van een straatartiest of straatmuzikant worden verzorgd
 4. Er mag niet gemusiceerd of opgetreden worden voor de in- en uitgang van winkels
 5. Tot etalages en toegangen van winkels en/of andere besloten ruimten dient een afstand van minimaal 3 meter in acht worden genomen
 6. U houdt een afstand van minimaal 100 meter aan ten opzichte van andere artiesten/muzikanten
 7. Tijdens evenementen mag u alleen na overleg en met toestemming van de organisator van het evenement optreden
 8. Vóór 8.30 uur en nà 19.30 uur mag in het geheel geen muziek worden gemaakt of worden opgetreden
 9. U neemt zodanig standplaats in dat geen gevaar of hinder voor het verkeer ontstaat.

Aanpak

Zo vraagt u toestemming aan voor het optreden op straat:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:

  • wat u wilt doen
  • hoeveel ruimte u daarvoor nodig heeft
  • wanneer u wilt optreden
  • hoe laat u wilt optreden
  • waar u wilt optreden

Dit dient minimaal 3 weken van te voren te gebeuren. 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens via het algemene telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail y.gottgens@voorst

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data