Subsidie voor podiumkunsten aanvragen

Beschrijving

Subsidie voor zang-, toneel- en muziekverenigingen

De gemeente geeft subsidie aan verenigingen, instellingen en organisaties die de podiumkunsten bevorderen. Bijvoorbeeld aan zangkoren of amateurtoneelschappen. Houdt uw organisatie zich met podiumkunsten bezig? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor dit werk. Of u subsidie krijgt, is afhankelijk van het beleid van de gemeente. De gemeente bepaalt ook welke soort subsidie u krijgt.

Voorwaarden

Uw organisatie heeft geen winstoogmerk.

In de algemene subsidieverordening gemeente Voorst en de bijbehorende beleidsregels treft u de voorwaarden aan.

Aanpak

Subsidie aanvraagformulieren

Let bij uw aanvraag op het volgende:

  • Uw organisatie dient de aanvraag voor subsidie in.
  • Houd rekening met een einddatum. 
  • De gemeente heeft richtlijnen voor uw aanvraag.

Als u subsidie wilt aanvragen voor uw vereniging dan graag het algemene aanvraagformulier invullen.

Contact

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melissa Bos via de email  of via telefoonnummer (0571) 27 92 39.

Termijn

De gemeente neemt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data