Venten

Beschrijving

Op straat of aan de deur verkopen wordt ook wel venten genoemd. Hier is geen vergunning voor nodig, maar er moet wel melding van gedaan worden. Dit geldt ook voor venten met gedrukte of geschreven stukken. 

Standplaats
Wilt u een standplaats innemen voor het verkopen van goederen, of diensten aanbieden op een openbare en in de openlucht gelegen plaats? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Voorwaarden

Door het venten mag de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu niet in gevaar komen. Het is verboden te venten op zon- en feestdagen en maandag t/m zaterdag tussen 21.00 uur en 8.00 uur. 

Aanpak

Een vergunning voor het venten is niet nodig. Wel dient u hiervan minimaal drie weken voor aanvang melding te doen bij de gemeente.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail y.gottgens@voorst.nl.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data