Vergaderstukken gemeenteraad inzien

Beschrijving

Iedereen kan de vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad inzien via de gemeentelijke website. Dit zijn bij voorbeeld de agenda’s, raadsvoorstellen, raadsmededelingen, verslagen van de ronde-tafelgesprekken, besluitenlijsten van de raadsvergaderingen en de audioverslagen. Een papieren versie van de vergaderstukken kunt u inzien op het gemeentehuis. Neemt u hiertoe contact op met de griffie via (0571) 27 92 17 of mail: raad@voorst.nl
Beschrijving werkwijze gemeenteraad.

U kunt per e-mail geattendeerd worden wanneer de agenda voor de ronde-tafelgesprekken (beeldvormend) en gemeenteraad (debat en besluit) wordt verspreid. In deze e-mail staat een directe link naar de vergaderstukken van de betreffende vergadering. U kunt zich hiervoor opgeven via raad@voorst.nl

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data