Vergoeding aanvragen voor de bouw of uitbreiding van een schoolgebouw

Beschrijving

Scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen een bijdrage vragen voor nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. Het schoolbestuur vraagt de vergoeding aan bij de gemeente. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud van de school.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een vergoeding voor de bouw of uitbreiding van een schoolgebouw zijn:

 • Het schoolbestuur dient de aanvraag in.
 • Het gaat om een school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs.

Aanpak

Zo vraagt u een vergoeding aan voor de bouw of uitbreiding van een schoolgebouw:

 • Kijk in de huisvestingsverordening of u een vergoeding kunt krijgen.
 • Zo ja, dan neemt u contact op met de gemeente
 • U geeft door:

  • waarom uw school de vergoeding nodig heeft
  • voor hoeveel goederen en mensen u huisvesting nodig heeft
  • hoe groot de huisvesting wordt na de bouw of uitbreiding
  • bij nieuwbouw: waar het nieuwe gebouw komt te staan
  • hoeveel u schat dat de huisvesting zal kosten
  • hoe u de vergoeding wilt besteden

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag van een vergoeding. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag van een vergoeding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data