Verhuizen

Beschrijving

Als u gaat verhuizen moet u dit aangeven bij de gemeente.
Wanneer u binnen deze gemeente verhuist of als u naar onze gemeente toe verhuist moet u bij ons aangifte doen.
Als u naar een andere gemeente verhuist dan moet u daar aangifte doen.
Binnen 4 weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing moet u dit via een aangifteformulier aan de vestigingsgemeente kenbaar maken. Betreft het een verhuizing in de toekomst, dan wordt de verhuizing verwerkt met ingang van de door u opgegeven verhuisdatum. 

Inschrijving: de chips van afvalcontainers zijn bij uitschrijving van de vorige bewoners geblokkeerd. Ze worden 1 week na de verhuisdatum gedeblokkeerd; het gaat hier om de verhuisdatum zoals die is opgenomen op basis van de Wet basisregistratie personen.

Uitschrijving: als laatste bewoner van een woning worden de chips van de containers na 4 weken vanaf de datum van uitschrijving geblokkeerd, zodat er bij uw vertrek geen oneigenlijk gebruik van de containers kan worden gemaakt en u uw laatste afval nog één maal kunt aanbieden.

U ontvangt geen bevestiging van de verwerking van uw verhuizing, u kunt controleren of uw verhuizing verwerkt is op www.mijnoverheid.nl door in te loggen met uw DigiD

 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door:

  • uzelf
  • een ouder, voogd of verzorger
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een wettelijke vertegenwoordiger
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming

Aanpak

U kunt uw verhuizing regelen:

Aan welke instanties wordt mijn verhuizing door de gemeente doorgegeven?
Wij geven uw verhuizing door aan onderstaande instanties (indien op u van toepassing):

 • Rijksbelastingen
 • Waterschap Veluwe
 • Ziektekostenverzekeraars
 • Rijkskadaster en Openbare Registers
 • USZO/ABP/FB/IT/BO/BIV
 • Pensioenfondsen
 • UWV
 • SVB (sociale verzekeringsbank)
 • Gemeentelijke belastingen (o.a. Tribuut)
 • Oude/vorige woongemeente

Contact

Vragen?
Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 18
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

Wetgeving

Landelijke wetten

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data