Watervergunning aanvragen

Beschrijving

U heeft een watervergunning nodig als u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt of loost. Bijvoorbeeld als u:

 • niet kunt voorkomen dat verontreinigd water in het oppervlaktewater verdwijnt
 • grondwater wilt oppompen en daarna gebruiken
 • een sloot moet leegpompen

Veel kleinere activiteiten vallen onder algemene regels. Dan hoeft u vaak alleen een melding te doen. Bijvoorbeeld als u regenwater laat weglopen in het riool. Het waterschap, de provincie of Rijkswaterstaat neemt een besluit over uw vergunningaanvraag.

Bij de watervergunning zijn 2 procedures. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Dan geldt de uitgebreide procedure. Voor overige aanvragen geldt de gewone procedure.

Als u wilt weten of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen, dan kunt u de vergunningcheck doen bij Omgevingsloket online.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een watervergunning zijn;

 • U wilt regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruiken of lozen of
 • U wilt grondwater oppompen en daarna gebruiken.
 • U wilt niet alleen leidingwater gebruiken.

Verdere voorwaarden voor het aanvragen van een watervergunning vindt u via Omgevingsloket online.

Aanpak

Zo vraagt u een watervergunning aan:

 • Doe de vergunningcheck via Omgevingsloket online.
 • U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:

  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

 • U geeft onder andere door:

  • uw naam en adres
  • waarvoor u de watervergunning nodig heeft
  • wanneer u de watervergunning nodig heeft
  • waar u de watervergunning nodig heeft

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolijn Bijsterveld via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of direct via e-mail: m.bijsterveld@voorst.nl 

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Tegen meldingen staat geen bezwaar en beroep open.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data