Producten voor thema 'Bedrijf starten'

 • Alcohol schenken en verkopen U heeft als ondernemer een drank- en horecavergunning nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen: voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés voor slijterijen voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines ...
 • Brandveilig gebruik van gebouwen Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gebouw gaat gebruiken. Er zijn extra eisen aan de brandveiligheid van basisscholen, dagverblijven en verzorgingstehuizen. Voor deze gebouwen vraagt u een omgevingsvergunning aan. U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning gekregen heeft. ...
 • Diensten verlenen op straat Als u diensten wilt verlenen op straat, moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Voorbeelden van diensten zijn: ramen wassen, auto’s schoonmaken en schoenen poetsen....
 • Dorpshuis, buurthuis of kantine exploiteren Indien u in een dorpshuis alcohol wilt schenken tegen betaling, hebt u een Drank- en Horecavergunning nodig. Zodra er iets verandert, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer u een buurthuis of kantine overneemt of verplaatst. Maar ook als u stopt met uw werkzaamheden moet u dit doorgeven. ...
 • Gokautomaat plaatsen U moet een vergunning aanvragen wanneer u een kansspelautomaat, zoals een fruitautomaat, wilt plaatsen. Deze vergunning heet een aanwezigheidsvergunning. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig. De gemeente maakt een verschil tussen 'hoogdrempelige' en 'laagdrempelige’ inrichtingen. ...
 • Horecabedrijf beginnen Als u een horecabedrijf begint, heeft u een exploitatievergunning nodig. U heeft een horecabedrijf als u eten of (alcoholische) drank verkoopt om daar direct te gebruiken, of als u slaapplekken verhuurt. Bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar, discotheek of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig. ...
 • Industrie- of bedrijfsterrein van de gemeente kopen Gemeenten kunnen industrie- of bedrijfsterreinen te koop aanbieden. Als u deze wilt kopen, moet u zich aan regels houden. Deze regels staan in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De gemeente houdt hier rekening mee bij het te koop aanbieden van bedrijfsterreinen. Een beeldkwaliteitsplan gaat over hoe een gebied eruit komt te zien. Zo staat bijvoorbeeld de inrichting van wegen en groen beschreven....
 • Inzameling bedrijfsafval Bedrijven en instellingen moeten hun afvalverwerking zelf regelen. U dient uw bedrijfsafval te laten ophalen door een particulier inzamelbedrijf. Scholen en andere non-profit organisaties kunnen meedoen met de reguliere huisvuilinzameling. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Informeer hiervoor bij mevrouw Loeters van de vakgroep Milieu en Afval: (0571) 27 99 11....
 • Kabels en leidingen aanleggen Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet. Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal opgeslagen....
 • Kamperen in het wild Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Daarbuiten kamperen heet ook wel wildkamperen. Wildkamperen mag niet zonder toestemming. Dit is om planten en dieren in bossen te beschermen. Er bestaan 5 soorten kampeermogelijkheden: kamperen op een camping kamperen bij de boer groeps- en natuurkamperen (bijvoorbeeld door scouting) naturistencamping paalkamperen bij de boswachter van Staatsbosbeheer ...
 • Kinderopvang starten Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U moet een aanvraag doen als u de volgende onderneming start: buitenschoolse opvang gastouderbureau kinderdagverblijf De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht. ...
 • Milieumelding doen De meeste bedrijven moeten een milieumelding doen, zoals cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels. Niet alle bedrijven kunnen met een melding volstaan. Sommige bedrijven hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. En een aantal bedrijven heeft vrijstelling van de meldplicht.   ...
 • Omgevingsvergunning aanvragen De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor: bouwen slopen bomen kappen een inrit of uitrit aanleggen een monument herstellen, verbouwen of slopen reclame aanbrengen brandveilig gebruik gebouwen ...
 • Opslag van vuurwerk De opslag van vuurwerk is aan veel regels gebonden. Deze regels zijn opgenomen in het Vuurwerkbesluit. Hierin is verschil gemaakt tussen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Bedrijven die professioneel vuurwerk opslaan moeten ten minste 800 meter van kwetsbare plekken als huizen, bedrijven en recreatiecentra liggen. De toegang tot een opslagplaats van consumentenvuurwerk moet op minimaal acht meter van huizen en bedrijven zijn. ...
 • Pand van de gemeente kopen De gemeente Voorst verkoopt soms gebouwen uit eigen bezit. Bijvoorbeeld een voormalige school of een bestaande woning. Het recente aanbod van te koop staande gemeentelijke panden vindt u op deze site....
 • Recreatiebedrijf beginnen of overnemen Als u een recreatiebedrijf gaat runnen, moet u dat doorgeven aan de gemeente. Een recreatiebedrijf is bijvoorbeeld een camping, strandtent of hotel....
 • Seksinrichting zoals bioscoop of club of seksautomatenhal exploiteren Als u bijvoorbeeld een seksclub, bordeel of parenclub wilt runnen, moet u een vergunning aanvragen. Dit heet een exploitatievergunning seksinrichting.Stopt u met uw bedrijf of neemt iemand uw bedrijf over? Dan moet u een melding doen bij de gemeente. Degene die uw bedrijf overneemt, moet opnieuw een vergunning aanvragen....
 • Terrasvergunning aanvragen Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond....
 • Uitstalling plaatsen bij een winkel U kunt een uitstalling plaatsen bij uw winkel. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in de winkel verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen. Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte. ...
 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u: ...
 • Woning voor ander doel gebruiken U heeft een onttrekkingsvergunning nodig als u een woning voor iets anders wilt gebruiken dan voor wonen. Bijvoorbeeld: de woonruimte omvormen tot bedrijfsruimte of winkel meerdere woonruimten samenvoegen een woning splitsen in meerdere woonruimtes een woning slopen Kijk ook of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan. Is dit niet zo? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data