Producten voor thema 'Belastingen en heffingen'

  • Burgerservicenummer Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt u het automatisch. Met het BSN (opvolger van het sofinummer) kunt u bij elk loket van de overheid terecht, zoals de gemeente. Ook zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken gebruik van het burgerservicenummer. ...
  • Reclamebelasting De gemeente kan reclamebelasting heffen. Deze belasting heft de gemeente over reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is. Denk hierbij aan een bierreclame aan de gevel van een café of een billboard. Reclamebelasting is dus een belasting die wordt geheven op openbare aankondigingen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Voor de belastingheffing is het voldoende dat er sprake is van een tot het publiek gerichte openbare aankondiging met het doel de aandacht van het publiek te trekken....
  • Rioolaansluiting aanvragen De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool. De gemeente: onderhoudt het riool en legt het aan. zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen....
  • Rioolheffing betalen Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen. U ontvangt een aanslag van de gemeente. De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor: de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater de afvoer van bijvoorbeeld regen het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen ...
  • Toeristenbelasting betalen Toeristenbelasting wordt betaald voor het overnachten in de gemeente Voorst tegen betaling in welke vorm dan ook....
  • Verhuizen U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. Het doorgeven van een verhuizing is gratis.  Betreft het een verhuizing in de toekomst, dan wordt de verhuizing verwerkt met ingang van de door u opgegeven verhuisdatum.  ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data