Producten voor thema 'Belastingen en heffingen'

  • Adreswijziging Als u gaat verhuizen moet u dit aangeven bij de gemeente. Wanneer u binnen deze gemeente verhuist of als u naar onze gemeente toe verhuist moet u bij ons aangifte doen. Als u naar een andere gemeente verhuist dan moet u daar aangifte doen. Binnen 4 weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing moet u dit via een aangifteformulier aan de vestigingsgemeente kenbaar maken. ...
  • Burgerservicenummer Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt u het automatisch. Met het BSN (opvolger van het sofinummer) kunt u bij elk loket van de overheid terecht, zoals de gemeente. Ook zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken gebruik van het burgerservicenummer. ...
  • Rioolaansluiting aanvragen De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente....
  • Toeristenbelasting betalen Toeristenbelasting wordt betaald voor het overnachten in de gemeente Voorst tegen betaling in welke vorm dan ook....
  • Verhuizen Als u gaat verhuizen moet u dit aangeven bij de gemeente. Wanneer u binnen deze gemeente verhuist of als u naar onze gemeente toe verhuist moet u bij ons aangifte doen. Als u naar een andere gemeente verhuist dan moet u daar aangifte doen. Binnen 4 weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing moet u dit via een aangifteformulier aan de vestigingsgemeente kenbaar maken. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data