Producten voor thema 'Belastingen en heffingen'

  • Adreswijziging Als u gaat verhuizen moet u dit aangeven bij de gemeente. Wanneer u binnen deze gemeente verhuist of als u naar onze gemeente toe verhuist moet u bij ons aangifte doen. Als u naar een andere gemeente verhuist dan moet u daar aangifte doen. Binnen 4 weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing moet u dit via een aangifteformulier aan de vestigingsgemeente kenbaar maken. ...
  • Burgerservicenummer Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt u het automatisch. Met het BSN (opvolger van het sofinummer) kunt u bij elk loket van de overheid terecht, zoals de gemeente. Ook zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken gebruik van het burgerservicenummer. ...
  • Rioolaansluiting aanvragen De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool. De gemeente: onderhoudt het riool en legt het aan. zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. ...
  • Toeristenbelasting betalen Toeristenbelasting wordt betaald voor het overnachten in de gemeente Voorst tegen betaling in welke vorm dan ook....
  • Verhuizen Als u gaat verhuizen moet u dit aangeven bij de gemeente. Wanneer u binnen deze gemeente verhuist of als u naar onze gemeente toe verhuist moet u bij ons aangifte doen. Als u naar een andere gemeente verhuist dan moet u daar aangifte doen. Binnen 4 weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing moet u dit via een aangifteformulier aan de vestigingsgemeente kenbaar maken. Betreft het een verhuizing in de toekomst, dan wordt de verhuizing verwerkt met ingang van de door u opgegeven verhuisdatum.  ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data