Producten voor thema 'Bijstandsuitkeringen'

  • Bijzondere bijstand aanvragen U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. Voor onverwachte, hoge kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor: de eigen bijdrage voor een advocaat hoge zorgkosten die uw verzekering niet betaalt schoolkosten van uw kind U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur. ...
  • Heronderzoek rechtmatigheid Wanneer u een bijstandsuitkering krijgt controleert de gemeente regelmatig of u nog recht heeft op die uitkering. U moet de gemeente op de hoogte houden van veranderingen in uw situatie. Geef dit op tijd door. Dit kunnen veranderingen zijn in inkomen, werk of thuissituatie. De gemeente beslist dan of u nog steeds recht heeft op uw uitkering of dat uw uitkering verandert. U bent verplicht om mee te werken met de gemeente. De gemeente is ook verplicht om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. ...
  • Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte zelfstandigen Een IOAZ-uitkering is voor oudere zelfstandige ondernemers die gestopt zijn met hun bedrijf. Als uw inkomsten te laag zijn nadat u gestopt bent, dan vult de uitkering uw inkomen aan. De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van: uw inkomen het inkomen van uw partner uw eigen vermogen het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd ...
  • Mutatieformulier Wie een uitkering heeft (WWB, IOAW of IOAZ), is verplicht om alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering. Denk aan verhuizing, (wijziging van ) inkomsten of werkaanvaarding. Die wijzigingen kunt u kwijt op op het mutatieformulier. Op de achterkant staat wat u precies moet doorgeven en invullen. Het formulier stuurt u binnen een week na de wijziging op naar de uitkeringsadministatie van de gemeente Apeldoorn. ...
  • Participatiewet U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft....
  • Sollicitatieplicht Als u een bijstandsuitkering krijgt, bent u verplicht om naar betaald werk te zoeken en aangeboden passend werk te aanvaarden. Dit betekent onder andere dat u verplicht bent om te solliciteren. U moet ook solliciteren naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring. In sommige gevallen kunt u ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht, altijd in overleg met uw klantmanager. Dit betekent dat u tijdelijk geen werk hoeft te zoeken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan vijf jaar. In plaats van werk zoeken, gaat u dan een opleiding volgen. ...
  • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen IOAW staat voor inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen. De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder en werkloos bent. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van: uw inkomen het inkomen van uw partner Lees hier meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering. De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald....
  • Uitkeringsfraude melden De gemeente controleert of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering. Als u verkeerde informatie doorgeeft of informatie achterhoudt, heet dat uitkeringsfraude. Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn als iemand met een bijstandsuitkering: een verandering in het inkomen of vermogen niet doorgeeft (zoals zwart werken of een dure auto hebben) trouwen of scheiden niet doorgeeft doet alsof hij gescheiden is samenwoont, maar doet alsof hij alleen woont niet doorgeeft dat hij in de gevangenis zit een vals adres opgeeft ...
  • Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering Wanneer u een uitkering heeft en op vakantie wilt, moet u een vakantiemelding doen. U mag per jaar maximaal vier weken op vakantie in het buitenland. Uw bijstand wordt dan doorbetaald. Als u terug bent van vakantie, meldt u dit zo snel mogelijk bij uw klantmanager.Wilt u langer dan vier weken op vakantie? Dan moet u toestemming vragen van de gemeente. Als u langer op vakantie gaat, dan stopt de gemeente uw uitkering. De gemeente betaalt uw uitkering pas, nadat u zich persoonlijk terugmeldt. ...
  • Werkervaring opdoen Als u een uitkering heeft en geen werk kunt vinden, kunt u vragen om een participatieplaats. Een participatieplaats is een baan van 16 tot 32 uur per week. U krijgt ook begeleiding op het werk. Zo vergroot u uw kans op een vaste baan. De gemeente kijkt na 6 maanden of u uw best doet en of het werk nog bij u past. Heeft u zich goed ingezet? Dan kunt u een premie krijgen. Ook kan de gemeente u na 6 maanden scholing aanbieden. Na 1 jaar wordt gekeken of uw kansen op een gewone baan groter zijn geworden. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data