Producten voor thema 'Gezond en veilig wonen'

 • Alarminstallatie plaatsen Als u een alarmsysteem in uw huis of bedrijf wilt installeren, moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Het alarmsysteem moet voldoen aan de voorwaarden die staan in de vergunning. Doe de vergunningcheck via Omgevingsloket online. Plaatst u een systeem zonder opvallend geluid en lichtsignalen dan hebt u geen vergunning nodig....
 • Asbest verwijderen Asbest is een kankerverwekkend materiaal. Als u asbest aantreft tijdens slopen, opruimen, etc, en wilt u dit verwijderen, dan moet u dat melden bij de gemeente. U heeft namelijk toestemming nodig, voordat u asbest mag verwijderen. U moet de sloopwerkzaamheden melden als u: - asbest gaat verwijderen, slopen of demonteren, of;- als u inschat dat u meer dan 10m3 bouw- en sloopafval gaat produceren. ...
 • Bodemonderzoek aanvragen Wat is een bodemonderzoek? Een toelichting over bodemonderzoek is te vinden op de website Bodemrichtlijn. Bodeminformatie opvragen U kunt een bodeminformatievraag (bij voorkeur per email) stellen aan Waldo Ogg, w.ogg@voorst.nl, 0571-279 346. Voor een eenvoudige bodeminformatievraag brengen wij geen kosten in rekening. Voor het verstrekken van uitgebreide bodeminformatie, bijvoorbeeld voor grote gebieden of lange tracés, kunnen leges in rekening worden gebracht. ...
 • Burenoverlast melden U kunt op verschillende manieren overlast hebben van uw buren. Bijvoorbeeld harde muziek in de nacht of hondenpoep op uw stoep.  Overleg eerst zelf met uw buren. Helpt een gesprek met uw buren niet? Dan kunt u de hulp inroepen van anderen. Bijvoorbeeld de gemeente, de politie, hulpverleners of de woningcorporaties. ...
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst De GGD probeert ziekten te voorkomen en beperken. Dit doen zij binnen een bepaald gebied. Zij helpen niet bij individuele klachten waarvoor je bij de huisarts kunt gaan. Zij helpen vooral bij ziekten die zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Dat doet de GGD bijvoorbeeld door voorlichting en advies te geven. ...
 • Gevaarlijke stoffen vervoeren De gemeente Voorst kent geen route gevaarlijke stoffen....
 • Hulpdiensten voor dieren Dieren kunnen gewond raken, de weg kwijt zijn of dood gaan. Ook worden dieren soms mishandeld of verwaarloosd. Er zijn verschillende hulpdiensten speciaal voor dieren. De Dierenpolitie: voor dieren die mishandeld, verwaarloosd of gedood zijn door mensen. De Dierenambulance: voor gewonde dieren of dieren in nood. De dierenambulance haalt dieren op en verleent zorg. De dierenambulance haalt ook dode dieren op. De Dierenbescherming: vangt zwerfdieren op in asielen. Meldnummer 144 Red een dier: het alarmnummer voor de dierenpolitie en dierenambulance. ...
 • Klacht of verzoek indienen over verkeer U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Voorbeelden zijn: plateaus parkeerverboden dertigkilometerzones maximumsnelheden Voor de wegen die in het beheer van de provincie zijn, neemt u contact op met de provincie Gelderland...
 • Object plaatsen onder een hoogspanningsleiding Het is verboden om in de buurt van hoogspanningslijnen voorwerpen, bomen of andere objecten hoger dan 2 meter te plaatsen. Bouwwerken die bij de hoogspanningsleiding zelf horen, kunnen hierop een uitzondering zijn. Wilt u toch een hoog object plaatsen? Dan heeft u een ontheffing nodig....
 • Ondergrondse olietank melden Als u een ondergrondse olietank in uw tuin heeft die u niet meer gebruikt, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren. ...
 • Onderhoud openbaar groen De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning. Het onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen. De gemeente bestrijdt ook het onkruid....
 • Ongedierte bestrijden Hebt u overlast van ongedierte zoals wespen, eikenprocessierupsen, ratten of kakkerlakken? Misschien kan de gemeente u helpen!  De gemeente kan in bepaalde gevallen (alleen in de openbare ruimte) ongedierte bestrijden. Hebt u op uw eigen perceel te maken met een ongedierte, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Wij raden u echter sterk af om ongedierte zelf te bestrijden. Voor informatie of advies kunt u het beste contact opnemen met daarin gespecialiseerde bedrijven. ...
 • Overlast van bomen en struiken melden Er zijn allerlei redenen waarom u last kunt hebben van bomen en struiken. Denk aan ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw. Als de bomen en struiken op gemeentegrond staan, kunt u de overlast melden bij de gemeente. Heeft u last van de bomen van de buren? Hier moet u zelf iets aan doen. U kunt de buren daar bijvoorbeeld zelf op aanspreken....
 • Rampenbestrijdingsplan U kunt een veiligheidsregio om informatie vragen over rampenbestrijdingsplannen en het voorkomen van branden, rampen en crisissen. Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de medische hulpverlening samen. Veiligheidsregio’s bestrijden rampen en ongevallen. Ook zorgen ze voor crisisbeheersing. ...
 • Rioolaansluiting aanvragen De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool. De gemeente: onderhoudt het riool en legt het aan. zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. ...
 • Rioolklacht melden De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Bij verstopping van de riolering (huisaansluiting) dient u in eerste instantie te controleren waar de verstopping zit. Zit deze op particulier terrein of op het grondgebied van de gemeente? Dit is niet alleen van belang om de verstopping te kunnen verhelpen, maar ook om te kunnen bepalen wie het herstel moet betalen. ...
 • Verplichting om bouwwerk te verbeteren Uw woning, woonwagen of ander bouwwerk moet voldoen aan bouwregels. Die gaan over (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Als het pand hier niet aan voldoet, moet u dit verbeteren. De gemeente bepaalt welke verbeteringen u moet doorvoeren en hoe snel u dit moet doen....
 • Woning onbewoonbaar verklaard De gemeente controleert woningen en woonwagens of ze veilig zijn om in te wonen. Bijvoorbeeld of de woning kan instorten of dat er brandgevaar is. De gemeente verklaart de woning of woonwagen onbewoonbaar als het niet voldoet aan de regels. Daarna moet u binnen 6 maanden de woning verlaten....
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data