Producten voor thema 'Gezond en veilig wonen'

 • Alarminstallatie plaatsen Als u een alarmsysteem in uw huis of bedrijf wilt installeren, moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Het alarmsysteem moet voldoen aan de voorwaarden die staan in de vergunning. Doe de vergunningcheck via Omgevingsloket online....
 • Asbest verwijderen Asbest is kankerverwekkend materiaal. Daarom mag u niet zomaar asbest verwijderen. U moet eerst een sloopmelding doen voordat u begint met de werkzaamheden. Asbest kan voorkomen in: vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen) vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen) schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal) bloembakken golfplaten (daken van schuren en garages) standleiding (afvoer toilet) brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds) vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag) oude huishoudelijke apparaten ...
 • Bodemonderzoek Wat is een bodemonderzoek? Een toelichting over bodemonderzoek is te vinden op de website Bodemrichtlijn. Bodeminformatie opvragen U kunt een bodeminformatievraag (bij voorkeur per email) stellen aan Waldo Ogg, w.ogg@voorst.nl, 0571-279 346. Hiervoor worden meestal geen kosten in rekening gebracht. Zie ook het kopje 'kosten'. ...
 • Burenoverlast melden U kunt op verschillende manieren overlast hebben van uw buren. Bijvoorbeeld harde muziek in de nacht of hondenpoep op uw stoep.  Overleg eerst zelf met uw buren. Helpt een gesprek met uw buren niet? Dan kunt u de hulp inroepen van anderen. Bijvoorbeeld de gemeente, de politie, hulpverleners of de woningcorporaties. ...
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst De GGD probeert ziekten te voorkomen en beperken. Dit doen zij binnen een bepaald gebied. Zij helpen niet bij individuele klachten waarvoor je bij de huisarts kunt gaan. Zij helpen vooral bij ziekten die zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Dat doet de GGD bijvoorbeeld door voorlichting en advies te geven. ...
 • Hulp bij wonen en gezondheid Misschien is het door ouderdom, een beperking, ziekte of psychische problemen lastig voor u om thuis te (blijven) wonen. Bijvoorbeeld als u daardoor uw huis niet meer schoon kunt houden. Of als u niet meer voor uzelf kunt koken. Vaak kunnen mensen in uw omgeving helpen. Zoals uw partner, kinderen, familie, vrienden of buren. Of er zijn voorzieningen in de buurt, zoals een klusjesdienst of een maaltijdservice. Ook zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen. Bijvoorbeeld met uw administratie bijhouden. ...
 • Hulpdiensten voor dieren Dieren kunnen gewond raken, de weg kwijt zijn of dood gaan. Ook worden dieren soms mishandeld of verwaarloosd. Er zijn verschillende hulpdiensten speciaal voor dieren. De Dierenpolitie: voor dieren die mishandeld, verwaarloosd of gedood zijn door mensen. De Dierenambulance: voor gewonde dieren of dieren in nood. De dierenambulance haalt dieren op en verleent zorg. De dierenambulance haalt ook dode dieren op. De Dierenbescherming: vangt zwerfdieren op in asielen. Meldnummer 144 Red een dier: het alarmnummer voor de dierenpolitie en dierenambulance. ...
 • Jongerenoverlast melden U kunt op verschillende manieren overlast hebben van jongeren. Hierbij kunt u denken aan: lawaai (bijvoorbeeld geschreeuw, brommers of harde muziek) vernielingen, graffiti of afval op straat blowen intimiderend gedrag, groepsvorming of hinderlijk gedrag (bijvoorbeeld voor de ingang van een gebouw blijven staan) wildplassen ...
 • Klacht of verzoek indienen over verkeer U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Voorbeelden zijn: plateaus parkeerverboden dertigkilometerzones maximumsnelheden Voor de wegen die in het beheer van de provincie zijn, neemt u contact op met de provincie Gelderland...
 • Object plaatsen onder een hoogspanningsleiding Het is verboden om in de buurt van hoogspanningslijnen voorwerpen, bomen of andere objecten hoger dan 2 meter te plaatsen. Bouwwerken die bij de hoogspanningsleiding zelf horen, kunnen hierop een uitzondering zijn. Wilt u toch een hoog object plaatsen? Dan heeft u een ontheffing nodig....
 • Ondergrondse olietank melden Als u een ondergrondse olietank in uw tuin heeft die u niet meer gebruikt, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren. ...
 • Onderhoud openbaar groen De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning. Het onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen. De gemeente bestrijdt ook het onkruid. ...
 • Ongedierte bestrijden Ongedierte kan voor overlast zorgen. Denk bijvoorbeeld aan: kevers rupsen kakkerlakken ratten muizen wespen U kunt de gemeente om advies vragen bij de bestrijding. De gemeente kan in bepaalde gevallen in de openbare ruimte ongedierte bestrijden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de eikenprocessierups.  ...
 • Overlast van bomen en struiken melden Er zijn allerlei redenen waarom u last kunt hebben van bomen en struiken. Denk aan ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw. Als de bomen en struiken op gemeentegrond staan, kunt u de overlast melden bij de gemeente. Heeft u last van de bomen van de buren? Hier moet u zelf iets aan doen. U kunt de buren daar bijvoorbeeld zelf op aanspreken....
 • Rampenbestrijdingsplan U kunt een veiligheidsregio om informatie vragen over rampenbestrijdingsplannen en het voorkomen van branden, rampen en crisissen. Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de medische hulpverlening samen. Veiligheidsregio’s bestrijden rampen en ongevallen. Ook zorgen ze voor crisisbeheersing. ...
 • Rioolaansluiting aanvragen De meeste gebouwen in de gemeente zijn aangesloten op het riool. De gemeente: onderhoudt het riool en legt het aan. zorgt voor de aansluiting van gebouwen op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen....
 • Rioolklacht melden Vrijevalriolering: De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u een gespecialiseerd bedrijf inhuren. Als dit bedrijf vaststelt dat de verstopping buiten uw erf zit, krijgt u een verklaring. Deze verklaring kunt u aan de gemeente overhandigen voor (terug)betaling van de kosten. ...
 • Verplichting om bouwwerk te verbeteren Uw woning, woonwagen of ander bouwwerk moet voldoen aan bouwregels. Die gaan over (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Als het pand hier niet aan voldoet, moet u dit verbeteren. De gemeente bepaalt welke verbeteringen u moet doorvoeren en hoe snel u dit moet doen....
 • Woning onbewoonbaar verklaard De gemeente controleert woningen en woonwagens of ze veilig zijn om in te wonen. Bijvoorbeeld of de woning kan instorten of dat er brandgevaar is. De gemeente verklaart de woning of woonwagen onbewoonbaar als het niet voldoet aan de regels. Daarna moet u binnen 6 maanden de woning verlaten....
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data