Producten voor thema 'Hulp en verzorging'

 • Gedwongen hulp bij ernstige psychische problemen Als iemand door psychische problemen een gevaar is voor zichzelf of anderen en niet meewerkt aan een behandeling, dan kan diegene gedwongen worden tot een behandeling. Bijvoorbeeld medicatie, therapie of een opname in een GGZ-instelling. Iedereen kan melden bij de gemeente dat iemand gedwongen hulp nodig heeft. U hoeft dus geen familie of een zorgverlener te zijn. ...
 • Gehandicaptenparkeerkaart verlengen Wanneer u een gehandicaptenparkeerkaart hebt, moet u deze op tijd verlengen. Het kan namelijk nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging ten minste een maand voordat uw gehandicaptenparkeerkaart afloopt aan....
 • Gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aanvragen Als u gehandicapt bent en afhankelijk bent van vervoer door anderen, kunt u in aanmerking komen voor een passagierskaart. Een passagierskaart is een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Een passagierskaart is persoonsgebonden, alleen u kunt er gebruik van maken. De kaart is ook geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden.Naast de passagierskaart is er de bestuurderskaart. Meer informatie vindt u bij: “gehandicaptenparkeerkaart, bestuurderskaart”....
 • Gehandicaptenparkeerkaart, bestuurderskaart Als u gehandicapt bent en zelf autorijdt, dan kunt u in aanmerking komen voor een bestuurderskaart. Een bestuurderskaart is een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Op uw bestuurderskaart staat geen kenteken. U kunt dus met elk voertuig gebruikmaken van de kaart. Een bestuurderskaart is persoonsgebonden, alleen u kunt er gebruik van maken. De kaart is ook geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden. ...
 • Gehandicaptenparkeerkaart, instellingenkaart Zorginstellingen kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor vervoer van hun bewoners met een handicap. Op deze manier kunnen instellingen hun bewoners gezamenlijk vervoeren. Zo hoeven zij niet voor iedere bewoner apart een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen....
 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen Als u een beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dit is een parkeerplaats vlak bij uw huis....
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst De GGD probeert ziekten te voorkomen en beperken. Dit doen zij binnen een bepaald gebied. Zij helpen niet bij individuele klachten waarvoor je bij de huisarts kunt gaan. Zij helpen vooral bij ziekten die zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Dat doet de GGD bijvoorbeeld door voorlichting en advies te geven. ...
 • Hulp bij wonen en gezondheid Misschien is het door ouderdom, een beperking, ziekte of psychische problemen lastig voor u om thuis te (blijven) wonen. Bijvoorbeeld als u daardoor uw huis niet meer schoon kunt houden. Of als u niet meer voor uzelf kunt koken. Vaak kunnen mensen in uw omgeving helpen. Zoals uw partner, kinderen, familie, vrienden of buren. Of er zijn voorzieningen in de buurt, zoals een klusjesdienst of een maaltijdservice. Ook zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen. Bijvoorbeeld met uw administratie bijhouden. ...
 • Leerlingenvervoer aanvragen Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door middel van: een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer het zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi ...
 • Meedoen in de maatschappij Misschien kunt u door ouderdom, een beperking of ziekte niet meer goed meekomen in de maatschappij. Denk aan zelfstandig reizen, boodschappen doen of eenzaamheid. Vaak kunnen mensen in uw omgeving helpen. Bijvoorbeeld uw partner, inwonende kinderen, andere familieleden, vrienden en buren. Of er zijn voorzieningen in de buurt. Zoals een buurthuis waar u anderen kunt ontmoeten. Of een vrijwilliger die u kan helpen. Denk bijvoorbeeld ook aan online boodschappen bestellen of reizen met de regiotaxi. ...
 • Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen Als mantelzorger zorgt u vrijwillig voor uw hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of buur. Dit hoeft u niet alleen te doen. Zeker niet als uw taak te zwaar voor u wordt. Binnen onze gemeente kunt u bij Stichting Mens en Welzijn Voorst terecht voor ondersteuning en begeleiding. Bijvoorbeeld van een vrijwilliger. U krijgt daar ook te horen welke regelingen er voor u zijn. Zo krijgt u een steuntje in de rug en hulp als dat nodig is....
 • Verhuizen U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. Het doorgeven van een verhuizing is gratis.  Betreft het een verhuizing in de toekomst, dan wordt de verhuizing verwerkt met ingang van de door u opgegeven verhuisdatum.  ...
 • Verzorging pleegkind melden Als u voor langere tijd een pleegkind verzorgt en opvoedt, meldt u dit bij de gemeente. Dit moet ook als een instelling een pleegkind verzorgt en opvoedt. De gemeente kijkt welke hulp en zorg het beste is voor het kind. Als pleegzorg het beste voor het kind is, wordt daarna gekeken of u geschikt bent als pleegouder. Dit doet een pleegzorgorganisatie. Ook heeft u een Verklaring van Geen Bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming nodig. ...
 • Werken onder begeleiding Soms is werken met een gezondheidsbeperking niet mogelijk. Misschien is werken in een sociale werkvoorziening dan een mogelijkheid voor u. U kunt dan onder begeleiding in een beschermde omgeving aan het werk. U hebt daar een indicatie voor nodig. Krijgt u een Wsw-indicatie? Dan neemt een sociale werkplaats contact met u op. Zij kijken naar wat u wilt en kunt. Vaak is er een wachtlijst. U wordt gebeld als er een geschikte plaats voor u is....
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data