Producten voor thema 'Inkomensaanvulling'

  • Bijstandsuitkering Wanneer u geen werk hebt en/of te weinig geld hebt om in het levensonderhoud te voorzien, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. U hebt dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt. U vraagt de bijstand aan bij de vakgroep Zorg in het gemeentehuis in Twello. Daar wordt gekeken of u zich in moet laten schrijven als werkzoekende en of er werk voor u is. Wanneer u niet meteen aan de slag kunt, wordt er mogelijk een traject naar studie en/of werk uitgezet.. Bent u jonger dan 27 jaar dan moet u eerst 4 weken zelf naar werk of opleiding zoeken. ...
  • Bijzondere bijstand aanvragen Wanneer u bijzondere maar noodzakelijke kosten hebt die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand, een bijdrage in hoge woonkosten en sommige medische kosten. Of u bijstand krijgt, hangt af van het inkomen en bezittingen, zoals huis, auto en spaargeld, van uw gezin....
  • Individuele inkomenstoeslag aanvragen Wanneer u/uw gezin 3 jaar aaneengesloten een inkomen op bijstandsniveau of een bijstandsuitkering heeft gehad, komt u in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag is een geldbedrag voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moet leven. De toeslag is: •voor gehuwden € 550,00•voor een alleenstaande ouder € 490,00•voor een alleenstaande € 380,00 ...
  • Voedselbank U kunt bij de voedselbank een voedselpakket ophalen als u een laag inkomen heeft. In een voedselpakket zit bijvoorbeeld brood, beleg en groenten. Met dit pakket vult u uw boodschappen aan. U kunt hier een paar dagen van eten....
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data