Producten voor thema 'Inschrijving register'

  • Adreswijziging Als u gaat verhuizen moet u dit aangeven bij de gemeente. Wanneer u binnen deze gemeente verhuist of als u naar onze gemeente toe verhuist moet u bij ons aangifte doen. Als u naar een andere gemeente verhuist dan moet u daar aangifte doen. Binnen 4 weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing moet u dit via een aangifteformulier aan de vestigingsgemeente kenbaar maken. ...
  • Briefadres aanvragen Als u geen woonadres hebt is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk als u in een instelling voor gezondheidszorg of in een gevangenis verblijft. Maar ook als u geen vaste woonruimte heeft (bijvoorbeeld schippers), kunt een briefadres aanvragen. ...
  • Buitenlandse kinderen adopteren U kunt een kind adopteren uit het buitenland. Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders. Voor meer informatie en begeleiding kunt u terecht bij de Stichting Adoptievoorzieningen....
  • Burgerservicenummer Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt u het automatisch. Met het BSN (opvolger van het sofinummer) kunt u bij elk loket van de overheid terecht, zoals de gemeente. Ook zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken gebruik van het burgerservicenummer. ...
  • Eerste inschrijving in Nederland Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit wordt een ‘eerste inschrijving’ genoemd.  Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. ...
  • Geboorteaangifte doen U doet de geboorteaangifte uiterlijk 3 dagen na de geboorte. De dag van de geboorte telt niet mee. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt tegen betaling een afschrift van de geboorteakte aanvragen....
  • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing. Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan. ...
  • Inschrijven in Nederland voor studie of werk Als u in Nederland werkt of studeert, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangt u na registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). Hoe u zich inschrijft, hangt af van hoelang u in Nederland blijft. Woont u niet of korter dan 4 maanden in Nederland? Schrijf u dan in als niet-ingezetene. Dit kan bij 19 gemeenten in Nederland. U krijgt dan een BSN. Dit nummer is persoonlijk en bedoeld voor het contact met de Nederlandse overheid. ...
  • Opnieuw inschrijven in Nederland Als u vanuit het buitenland naar Nederland verhuist en u vroeger in Nederland woonde, moet u zich opnieuw inschrijven in een gemeente. Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland vertrokken? Dan laat u zich niet opnieuw inschrijven. U doet dan een ‘eerste inschrijving’....
  • Verhuizen Als u gaat verhuizen moet u dit aangeven bij de gemeente. Wanneer u binnen deze gemeente verhuist of als u naar onze gemeente toe verhuist moet u bij ons aangifte doen. Als u naar een andere gemeente verhuist dan moet u daar aangifte doen. Binnen 4 weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing moet u dit via een aangifteformulier aan de vestigingsgemeente kenbaar maken. Betreft het een verhuizing in de toekomst, dan wordt de verhuizing verwerkt met ingang van de door u opgegeven verhuisdatum.  ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data