Producten voor thema 'Inzage register'

  • Archief van de gemeente Het gemeentearchief beheert de oude archieven en collecties van de gemeente en van andere instellingen en organisatie uit de gemeente, zoals van kerkgenootschappen, verenigingen en bedrijven. In de studiezaal van het gemeentearchief kunt u onderzoek doen in deze archieven en collecties. De inzage in de archiefstukken is gratis, alleen voor eventuele kopieën betaalt u leges. ...
  • Basisregistratie adressen en gebouwen inzien In de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Onder andere van huizen, kantoren en winkels. Zo kunnen bedrijven de BAG bijvoorbeeld gebruiken om adressenbestanden te vergelijken. Gegevens die al in de BAG staan, hoeft u niet meer door te geven aan overheidsorganisaties. Een adreswijziging hoeft u bijvoorbeeld maar 1 keer aan de gemeente door te geven. Andere overheden hebben deze informatie dan ook....
  • Bestemmingsplan inzien Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Als u gaat bouwen is het handig om te weten of dit wel mag. Of als u een bedrijf wilt beginnen. U kunt dan het bestemmingsplan bekijken voordat u start met uw plannen. In een bestemmingsplan vindt u onder andere: ...
  • DigiD aanvragen Met een eigen DigiD logt u in op websites van de overheid. Het is uw online identiteitsbewijs en handtekening. Met uw DigiD kunt u bijvoorbeeld zelf online: belastingaangifte doen een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen uw verhuizing doorgeven Wilt u voor iemand anders online zaken bij de overheid regelen? Of wilt u dat iemand anders iets online voor u regelt bij de overheid? Dan kunt u iemand machtigen. ...
  • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing. Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan. ...
  • Informatie in de basisregistratie personen (BRP) In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid.nl. Of bij de gemeente waar u woont. De gegevens uit de BRP worden gebruikt door verschillende organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op Rijksoverheid.nl zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor. Wilt u precies weten welke organisaties uw gegevens ontvangen hebben en wanneer? Dit vraagt u aan de gemeente. ...
  • Kadastrale gegevens opvragen Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten onroerende goederen, zoals: vastgoed (grond en gebouwen) schepen luchtvaartuigen kabels en leidingen onder de grond U kunt bij het Kadaster onder andere de gegevens van een gebouw of stuk grond opvragen. Zo kunt u nakijken: wie de rechthebbende is (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter) wat de aard van het perceel is (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland) wat de oppervlakte van het perceel is en hoe dat eruit ziet (bijvoorbeeld een kaart of plattegrond) ...
  • Stedenbouwkundige plannen van de gemeente inzien In een stedenbouwkundig plan staat hoe de gemeente een gebied wil inrichten. Het plan bestaat uit tekeningen, foto's en een beschrijving van de toekomstige inrichting van het gebied. Het kan gaan om een gebied dat al bebouwd is of om een plek waar de gemeente nog wil gaan bouwen. In het stedenbouwkundige plan ziet u: ...
  • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een:  ...
  • Vergaderstukken gemeenteraad inzien Iedereen kan de vergaderstukken van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad inzien via de gemeentelijke website. Dit zijn bij voorbeeld de agenda’s, raadsvoorstellen, raadsmededelingen, verslagen van de ronde-tafelgesprekken, besluitenlijsten van de raadsvergaderingen en de audioverslagen. Een papieren versie van de vergaderstukken kunt u inzien op het gemeentehuis. Neemt u hiertoe contact op met de griffie via (0571) 27 92 17 of mail: raad@voorst.nl. Beschrijving werkwijze gemeenteraad.U kunt per e-mail geattendeerd worden wanneer de agenda voor de ronde-tafelgesprekken (beeldvormend) en gemeenteraad (debat en besluit) wordt verspreid. In deze e-mail staat een directe link naar de vergaderstukken van de betreffende vergadering. U kunt zich hiervoor opgeven via raad@voorst.nl...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data