Producten voor thema 'Leerplicht en voortijdig schoolverlaten'

  • Begeleiding voor schoolverlater aanvragen Als u als jongere voortijdig school verlaat, kunt u moeite hebben met het vinden van een baan. U kunt een persoonlijk begeleider van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) krijgen. Deze helpt u bij het vinden van een opleiding of werk. De begeleider werkt samen met opleidingscentra, instellingen voor jeugdhulpverlening, sociale diensten, UWV en andere instanties....
  • Bijzonder verlof van school aanvragen Kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Ze moeten dus onderwijs volgen. Jongeren van 16 en 17 moeten naar school als ze nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben. U mag bijzonder verlof aanvragen voor uw kind. Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld: verhuizing huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten viering van ambtsjubileum van vader of moeder religieuze feestdag de ouders kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie ...
  • Volledige leerplicht en kwalificatieplicht Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht. De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. ...
  • Vrijstelling van leerplicht aanvragen De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld als uw kind door psychische of lichamelijk klachten geen onderwijs kan volgen. Of als uw kind naar een buitenlandse school gaat. Zit uw kind tegen het einde van de leerplichtige periode en heeft hij of zij moeite op school? Misschien kan uw kind in dat jaar een afwijkend programma volgen. Dit is de vervangende leerplicht. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data