Producten voor thema 'Ontslag'

  • Bijstandsuitkering Wanneer u geen werk hebt en/of te weinig geld hebt om in het levensonderhoud te voorzien, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. U hebt dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt. U vraagt de bijstand aan bij de vakgroep Zorg in het gemeentehuis in Twello. Daar wordt gekeken of u zich in moet laten schrijven als werkzoekende en of er werk voor u is. Wanneer u niet meteen aan de slag kunt, wordt er mogelijk een traject naar studie en/of werk uitgezet.. Bent u jonger dan 27 jaar dan moet u eerst 4 weken zelf naar werk of opleiding zoeken. ...
  • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen IOAW staat voor inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen. De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder en werkloos bent. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van: uw inkomen het inkomen van uw partner Lees hier meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering. De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald....
  • Woonkostentoeslag aanvragen U kunt bijzondere bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag krijgen als uw gezinsinkomen plotseling is gedaald. Als gevolg van deze inkomensdaling: •zijn uw woonkosten nu in verhouding te hoog; of•is uw huur te hoog om huurtoeslag te krijgen. Woont u in een huurwoning? Dan telt alleen de huur mee in de woonkosten. Bij een koopwoning tellen mee: ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data