Producten voor thema 'Overlijden en erfenis'

  • Aangifte doen van overlijden Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. Onder het tabje "overig" vindt u de link om digitaal aangifte te doen van overlijden (inloggen met eHerkenning) ...
  • Grafsteen plaatsen Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hiervoor een vergunning nodig. De voorwaarden waaraan een gedenkteken moet voldoen staan beschreven in de nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen die u kunt vinden in de verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Voorst 2010 (zie meer informatie)....
  • Grafuitgifte De gemeente heeft graven op de gemeentelijke begraafplaats. Iedere inwoner kan een graf huren. Hiervoor vraagt u grafrechten aan. Er zijn meerdere soorten graven, zoals: een eigen graf (particulier graf of familiegraf) een algemeen graf een nis voor een urn Er zijn ook bijzondere begraafplaatsen. Een bijzondere begraafplaats ligt op privéterrein en is bijvoorbeeld van een kerk, stichting of particulier....
  • Herbegraven of alsnog cremeren Misschien vindt u dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt. Of u wilt dat de overledene op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U moet dan een vergunning voor herbegraven aanvragen. Is de overledene begraven, maar wilt u dat hij of zij alsnog gecremeerd wordt? Dan moet u ook een vergunning aanvragen....
  • Registreren en aangifte doen van een levenloos geboren kind Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet u aangifte doen bij de gemeente. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind geboren is. De gemeente maakt een akte van geboorte (levenloos) op. Dit is een officieel bewijs dat uw kind ter wereld is gekomen. De akte van geboorte (levenloos) wordt ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand en niet in het geboorteregister. ...
  • Stoffelijk overschot naar een ander land vervoeren U mag een overledene vanuit het buitenland naar Nederland vervoeren. Ook mag u een overledene vanuit Nederland naar het buitenland vervoeren. U heeft daarvoor een aantal documenten nodig. Bij binnenkomst in Nederland moet u deze documenten aan de douane tonen....
  • Toestemming geven voor ontleding van een lichaam Bij wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van lichamen van overledenen. De overledene heeft hier tijdens zijn leven toestemming voor gegeven. Bijvoorbeeld via een codicil of testament. Nabestaanden kunnen ook na overlijden het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek afstaan. U moet dan de burgemeester om toestemming vragen....
  • Verklaring afleggen over uw persoonsgegevens Van een officiële gebeurtenis in het buitenland moet u de officiële documenten aanleveren bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u in het buitenland getrouwd bent of daar een kind heeft gekregen. Kunt u deze documenten niet aanleveren? Dan is het soms mogelijk om een verklaring onder ede of belofte af te leggen. Hierna zal de gemeente de gegevens alsnog opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Of u kiest voor de eed of de belofte, is afhankelijk van uw levensovertuiging. De gemeente controleert uw verklaring in andere registers als dit mogelijk is. Het is strafbaar om onder ede of belofte onjuiste informatie door te geven....
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data