Producten voor thema 'Toeslagen'

  • Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen Als u werkt, kunnen uw kinderen naar de kinderopvang. Dat brengt kosten met zich mee. Wanneer uw kinderen naar geregistreerde kinderdagverblijven of gastouders gaan, kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken. U weet dan meteen of u kinderopvangtoeslag krijgt en hoeveel dat is. Geregistreerde verblijven en gastouders vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang. ...
  • Individuele inkomenstoeslag aanvragen Als u een laag inkomen heeft moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? En toch heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag het jaar daarna opnieuw aanvragen. U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht krijgen. ...
  • Woonkostentoeslag aanvragen U kunt bijzondere bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag krijgen als uw gezinsinkomen plotseling is gedaald. Als gevolg van deze inkomensdaling: •zijn uw woonkosten nu in verhouding te hoog; of•is uw huur te hoog om huurtoeslag te krijgen. Woont u in een huurwoning? Dan telt alleen de huur mee in de woonkosten. Bij een koopwoning tellen mee: ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data