Producten voor thema 'Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte'

  • Bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Ziekte, een handicap en ouderdom brengen extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld omdat u niet kunt koken of speciale hulp nodig heeft. U kunt voor deze kosten geld krijgen van de gemeente. Dit heet (categoriale) bijzondere bijstand....
  • Bijstandsuitkering U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft....
  • Bijzondere bijstand aanvragen U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. Voor onverwachte, hoge kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor: de eigen bijdrage voor een advocaat hoge zorgkosten die uw verzekering niet betaalt schoolkosten van uw kind U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur. ...
  • Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte zelfstandigen IOAZ staat voor inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen. De IOAZ-uitkering vult het inkomen aan van zelfstandige ondernemers die stoppen met hun bedrijf. De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van: uw inkomen het inkomen van uw partner uw eigen vermogen het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd ...
  • Mutatieformulier Wie een uitkering heeft (WWB, IOAW of IOAZ), is verplicht om alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering. Denk aan verhuizing, (wijziging van ) inkomsten of werkaanvaarding. Die wijzigingen kunt u kwijt op op het mutatieformulier. Op de achterkant staat wat u precies moet doorgeven en invullen. Het formulier stuurt u binnen een week na de wijziging op naar de uitkeringsadministatie van de gemeente Apeldoorn. ...
  • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen IOAW staat voor inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen. De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder en werkloos bent. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van: uw inkomen het inkomen van uw partner Lees hier meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering. De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald....
  • Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering Wanneer u een uitkering heeft en op vakantie wilt, moet u een vakantiemelding doen. U mag per jaar maximaal vier weken op vakantie in het buitenland. Uw bijstand wordt dan doorbetaald. Als u terug bent van vakantie, meldt u dit zo snel mogelijk bij uw klantmanager.Wilt u langer dan vier weken op vakantie? Dan moet u toestemming vragen van de gemeente. Als u langer op vakantie gaat, dan stopt de gemeente uw uitkering. De gemeente betaalt uw uitkering pas, nadat u zich persoonlijk terugmeldt. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data