Producten voor thema 'Uitkeringen bij werkloosheid'

  • Bijstandsuitkering Wanneer u geen werk hebt en/of te weinig geld hebt om in het levensonderhoud te voorzien, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. U hebt dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt. U vraagt de bijstand aan bij de vakgroep Zorg in het gemeentehuis in Twello. Daar wordt gekeken of u zich in moet laten schrijven als werkzoekende en of er werk voor u is. Wanneer u niet meteen aan de slag kunt, wordt er mogelijk een traject naar studie en/of werk uitgezet.. Bent u jonger dan 27 jaar dan moet u eerst 4 weken zelf naar werk of opleiding zoeken. ...
  • Bijzondere bijstand aanvragen Wanneer u bijzondere maar noodzakelijke kosten hebt die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand, een bijdrage in hoge woonkosten en sommige medische kosten. Of u bijstand krijgt, hangt af van het inkomen en bezittingen, zoals huis, auto en spaargeld, van uw gezin....
  • Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte zelfstandigen IOAZ staat voor inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen. De IOAZ-uitkering vult het inkomen aan van zelfstandige ondernemers die stoppen met hun bedrijf. De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van: uw inkomen het inkomen van uw partner uw eigen vermogen het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd ...
  • Mutatieformulier Wie een uitkering heeft (WWB, IOAW of IOAZ), is verplicht om alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering. Denk aan verhuizing, (wijziging van ) inkomsten of werkaanvaarding. Die wijzigingen kunt u kwijt op op het mutatieformulier. Op de achterkant staat wat u precies moet doorgeven en invullen. Het formulier stuurt u binnen een week na de wijziging op naar de uitkeringsadministatie van de gemeente Apeldoorn. ...
  • Sollicitatieplicht Als u een bijstandsuitkering krijgt, bent u verplicht om naar betaald werk te zoeken en aangeboden passend werk te aanvaarden. Dit betekent onder andere dat u verplicht bent om te solliciteren. U moet ook solliciteren naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring. In sommige gevallen kunt u ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht, altijd in overleg met uw klantmanager. Dit betekent dat u tijdelijk geen werk hoeft te zoeken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan vijf jaar. In plaats van werk zoeken, gaat u dan een opleiding volgen. ...
  • Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen IOAW staat voor inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen. De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder en werkloos bent. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van: uw inkomen het inkomen van uw partner Lees hier meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering. De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald....
  • Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering Wanneer u een uitkering heeft en op vakantie wilt, moet u een vakantiemelding doen. U mag per jaar maximaal vier weken op vakantie in het buitenland. Uw bijstand wordt dan doorbetaald. Als u terug bent van vakantie, meldt u dit zo snel mogelijk bij uw klantmanager.Wilt u langer dan vier weken op vakantie? Dan moet u toestemming vragen van de gemeente. Als u langer op vakantie gaat, dan stopt de gemeente uw uitkering. De gemeente betaalt uw uitkering pas, nadat u zich persoonlijk terugmeldt. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data