Producten voor thema 'Uitkeringen voor zelfstandigen'

  • Bijstand voor zelfstandigen aanvragen Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk: een rentedragende lening (bedrijfskapitaal); en een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal twaalf maanden. Dit kan één keer verlengd worden. ...
  • Bijstandsuitkering Wanneer u geen werk hebt en/of te weinig geld hebt om in het levensonderhoud te voorzien, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. U hebt dan een inkomen, totdat u weer aan het werk kunt. U vraagt de bijstand aan bij de vakgroep Zorg in het gemeentehuis in Twello. Daar wordt gekeken of u zich in moet laten schrijven als werkzoekende en of er werk voor u is. Wanneer u niet meteen aan de slag kunt, wordt er mogelijk een traject naar studie en/of werk uitgezet.. Bent u jonger dan 27 jaar dan moet u eerst 4 weken zelf naar werk of opleiding zoeken. ...
  • Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte zelfstandigen IOAZ staat voor inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen. De IOAZ-uitkering vult het inkomen aan van zelfstandige ondernemers die stoppen met hun bedrijf. De hoogte van uw IOAZ-uitkering hangt af van: uw inkomen het inkomen van uw partner uw eigen vermogen het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd ...
  • Mutatieformulier Wie een uitkering heeft (WWB, IOAW of IOAZ), is verplicht om alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering. Denk aan verhuizing, (wijziging van ) inkomsten of werkaanvaarding. Die wijzigingen kunt u kwijt op op het mutatieformulier. Op de achterkant staat wat u precies moet doorgeven en invullen. Het formulier stuurt u binnen een week na de wijziging op naar de uitkeringsadministatie van de gemeente Apeldoorn. ...
  • Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering Wanneer u een uitkering heeft en op vakantie wilt, moet u een vakantiemelding doen. U mag per jaar maximaal vier weken op vakantie in het buitenland. Uw bijstand wordt dan doorbetaald. Als u terug bent van vakantie, meldt u dit zo snel mogelijk bij uw klantmanager.Wilt u langer dan vier weken op vakantie? Dan moet u toestemming vragen van de gemeente. Als u langer op vakantie gaat, dan stopt de gemeente uw uitkering. De gemeente betaalt uw uitkering pas, nadat u zich persoonlijk terugmeldt. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data