Producten voor thema 'Veiligheid'

  • Afgezette gebieden betreden De gemeente kan een terrein of gebied afzetten. Tijdens een afzetting mag u dat gebied niet in. Dit heeft meestal te maken met veiligheid, openbare orde of volksgezondheid. Zo kan de gemeente een terrein afzetten, waarvan de grond zwaar vervuild is. Moet u toch in een afgezet gebied zijn? Dan vraagt u ontheffing aan bij de gemeente....
  • Alarm bij gevaar Bij gevaar in uw buurt wordt u gewaarschuwd door de politie of brandweer. Zij rijden bijvoorbeeld rond in geluidswagens en roepen om welk gevaar er dreigt. De politie en de brandweer kunnen bij u aanbellen. U hoort van hen wat er aan de hand is en wat u moet doen. U kunt ook een melding op uw mobiele telefoon krijgen van NL-Alert. Ontvangt u nog geen meldingen van NL-Alert op uw mobiele telefoon? Met de instelhulp kunt u uw telefoon hiervoor instellen. ...
  • Alarminstallatie plaatsen Als u een alarmsysteem in uw huis of bedrijf wilt installeren, moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Het alarmsysteem moet voldoen aan de voorwaarden die staan in de vergunning. Doe de vergunningcheck via Omgevingsloket online....
  • Brandveilig gebruik van gebouwen Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Voor sommige gebouwen moet u melden dat u het gebouw gaat gebruiken. Er zijn extra eisen aan de brandveiligheid van basisscholen, dagverblijven en verzorgingstehuizen. Voor deze gebouwen vraagt u een omgevingsvergunning aan. U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning gekregen heeft. ...
  • Demonstratie of betoging houden Voor het op een openbare plaats houden van een betoging of samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging dient u minimaal 48 uur voordat de betoging of samenkomst wordt gehouden, de burgemeester schriftelijk in kennis te stellen.Zo kunnen er veiligheidsmaatregelen genomen worden. De gemeente kan een betoging of demonstratie verbieden. Zo moet het karakter van het evenement vreedzaam zijn. ...
  • Gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden Voor het plaatsen van tijdelijke bouwwerken (zoals een tent ) is op grond van artikel 2.1 van de brandbeveiligingsverordening toestemming nodig van het college van burgemeester en wethouders....
  • Klacht of verzoek indienen over verkeer U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Voorbeelden zijn: plateaus parkeerverboden dertigkilometerzones maximumsnelheden Voor de wegen die in het beheer van de provincie zijn, neemt u contact op met de provincie Gelderland...
  • Rampenbestrijdingsplan U kunt een veiligheidsregio om informatie vragen over rampenbestrijdingsplannen en het voorkomen van branden, rampen en crisissen. Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de medische hulpverlening samen. Veiligheidsregio’s bestrijden rampen en ongevallen. Ook zorgen ze voor crisisbeheersing. ...
  • Vuurwerk afsteken Consumentenvuurwerk mag zonder vergunning worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat particulieren tijdens de jaarwisseling afsteken. Wilt u consumentenvuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling? Dan moet u dit melden of een vergunning voor aanvragen bij de provincie. ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data