Producten voor thema 'Verblijf, werk en studie in Nederland'

  • Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen Op sommige momenten moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist. Of wanneer u gaat trouwen. Of als u solliciteert naar een baan als ambtenaar. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP)....
  • Bezoek uit het buitenland ontvangen Als u bezoek krijgt uit het buitenland, moet u misschien een garantstelling of een particuliere logiesverstrekking aanvragen bij de IND. Uw bezoek heeft dit nodig bij het aanvragen van een visum. De garantstelling betekent dat u samen met de gast verantwoordelijk bent voor de kosten. Zo kan uw gast niet in de problemen komen als hij of zij de kosten van een verblijf niet (meer) kan betalen. Bijvoorbeeld omdat uw gast niet meer bij zijn geld kan. Logeert uw buitenlandse bezoek in uw huis? Dan heeft u een particuliere logiesverstrekking nodig....
  • Eerste inschrijving in Nederland Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit wordt een ‘eerste inschrijving’ genoemd.  Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. ...
  • Opnieuw inschrijven in Nederland Als u vanuit het buitenland naar Nederland verhuist en u vroeger in Nederland woonde, moet u zich opnieuw inschrijven in een gemeente. Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland vertrokken? Dan laat u zich niet opnieuw inschrijven. U doet dan een ‘eerste inschrijving’....
  • Verblijfsvergunning aanvragen Wilt u langer dan 3 maanden in Nederland verblijven en woont u niet in een EU/EER-land of Zwitserland? Dan vraagt u een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Soms wilt u langer in Nederland blijven. Bijvoorbeeld als u bij uw familie in Nederland wil wonen. Of als u wilt werken of studeren in Nederland....
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data