Producten voor thema 'Vrijwilligerswerk'

  • Jeugd en jongeren, subsidie Jongerenverenigingen die zich bezighouden met het stimuleren van activiteiten voor jeugd en jongeren tot 23 jaar kunnen subsidie aanvragen. ...
  • Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen Een Koninklijke onderscheiding (lintje) is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. De uitreiking van een lintje is tijdens: de lintjesregen, de laatste werkdag voor Koningsdag een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum) ...
  • Oud papier inleveren Oud papier en karton (OPK) kunnen prima worden hergebruikt. Het oud papier wordt met containers (met blauwe deksel) ingezameld. De gebiedsindeling voor oud papier is een andere dan voor PMD-, groen- en restafval. Zie daarvoor de afvalvrijapp van Circulus-Berkel die te downloaden is via googleplay of de appstore. Ook kunt u via de website van Circulus-Berkel een afvalkalender uitdraaien. U kunt ook bellen met Circulus-Berkel via 0900-9552 (normaal tarief) om een uitdraai van de afvalkalender op te sturen. Belangrijk: Als u ruimte te kort komt in de container, mag u nog steeds OPK los aanbieden, maar graag in kleine dozen of handzame pakketten....
  • Oude kleding inleveren Oude kleding en schoenen kunnen prima worden hergebruikt. Breng ze naar de speciale containers voor textielinzameling die bij de milieustraatjes (in de dorpen, bij de gemeentewerf, scholen, supermarkten enz.) staan opgesteld of naar de Kringloopwinkel. Soms wordt het ook door een goede doeleninstelling of vereniging huis aan huis opgehaald. Daar is toestemming voor nodig....
  • Standplaats, vergunning (tijdelijk) StandplaatsOp grond van artikel 5.2.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben. Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.Wat is een standplaats?Onder standplaats wordt verstaan het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan. Meerdere standplaatsen tegelijkertijdIndien er meerdere standplaatsen tegelijkertijd ingenomen worden, kan er gesproken worden over een rommelmarkt, braderie, danwel evenement. Om een evenementenvergunning aan te vragen, kunt u gebruik maken van ons standaard aanvraagformulier voor een evenementenvergunning....
  • Subsidie sportstimulering Sportverenigingen en –instellingen met leden kunnen subsidie aanvragen. De gemeente kan ook passende sportaccommodaties aanbieden. Denkt u dat uw vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een subsidie voor u is. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht....
  • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u: ...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data