Park van Teuge

Op het voormalige MOB-complex wordt gewerkt aan een uitbreiding van de kern Teuge met circa 85 woningen. Hiervoor heeft de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan (zie hier de bouwregels) vastgesteld, dat inmiddels onherroepelijk is. 

Ontwikkeling fase 1

In de eerste fase worden 36 woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn onder te verdelen in een aantal categorieën, waardoor verschillende doelgroepen worden bediend. Het gaat om: 

 • 5 bereikbare huurwoningen, te ontwikkelen door woningstichting IJsseldal Wonen te Twello;
 • 10 bereikbare en middeldure koopwoningen, die ontwikkeld worden in CPO verband. Een enthousiaste groep is samen met een begeleidingsbureau en een architect aan de slag gegaan met het maken van een bouwplan. Inmiddels is de bouw gestart. Voor meer informatie over het CPO project kunt u contact opnemen met mevrouw A. Hageman via (0571) 279 839;
 • 21 vrije sector bouwkavels voor vrijstaande en 2-onder-1-kap woningen.

Verkoop direct beschikbare bouwkavels fase 1

Fase 1 van dit plan bevat in totaal 21 vrije sector bouwkavels. Er zijn alleen nog drie bouwkavels aan de Hessenlaan per direct beschikbaar. Op kavel K1/F1 is inmiddels een optie genomen. Hier wordt een medebouwer gezocht voor kavel K2/F1. Voor de eerste uitgiftefase is een sfeerbeeld gemaakt. 

Hieronder vindt u alle relevante documenten met betrekking tot de verkoop van de nog beschikbare kavels:

 1. Verkavelingstekening Teuge Oost
 2. Verkavelingstekening Teuge Oost met bestemmingsplan
 3. Inschrijfformulier Teuge Oost fase 1 (incl. koopsommen)
 4. Concept verkoopovereenkomst Teuge Oost vrijstaande woning
 5. Concept verkoopovereenkomst Teuge Oost twee-onder-één-kap woning
 6. Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Teuge
 7. Informatieblad regenwater afkoppelen
 8. Tekening te planten hagen GV17-002

Uitgifte bouwgrond fase 2

Momenteel wordt de tweede uitgiftefase van dit project voorbereid. Aannemer REKO uit Raalte is momenteel bezig het terrein bouwrijp te maken. De planning is dat de werkzaamheden voor het eind van 2019 zijn afgerond. Uitgifte van circa 29 nieuwe bouwkavels vindt naar verwachting plaats in de eerste helft van 2020. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden over deze uitgifte, mailt u dan even naar het onderstaande mailadres zodat u aan de mailinglijst kan worden toegevoegd.

In de komende periode worden de verkavelingstekening, verkoopprijzen en de procedure definitief gemaakt. Eind 2019 wordt hierover een mailing verstuurd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Klein via a.klein@voorst.nl of telefoonnummer (0571) 279 265.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data