Herinrichting Rijksstraatweg Voorst

De drukke N345 (Rijksstraatweg) loopt dwars door de kern van Voorst, met geluidsoverlast en onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Na aanleiding hiervan heeft de Provincie Gelderland een rondweg om het dorp laten aanleggen. Nu deze weg gereed is wordt door gemeente Voorst de Rijksstraatweg heringericht.  De wensen uit het dorp voor de Rijksstraatweg zijn vertaald in een definitief ontwerp voor de herinrichting.  Het plan bestaat uit het herinrichten van de weg van rotonde tot rotonde. Het bestaande asfalt wordt (over het grootste deel) vervangen door klinkers. 

Wat gaan we doen?

  • Het asfalt op de rijbaan wordt verwijderd. De weg wordt bestraat met gebakken klinkers.
  • De huidige fietspaden worden verwijderd. 
  • De stoep en parkeren worden bestraat met gebakken klinkers
  • Het bestaande riool word verwijderd. Er wordt een nieuw vuilwaterriool in de straat aangelegd.
  • Regenwater wordt afgekoppeld en door middel van een infiltratieriool in de grond gebracht.
  • Openbare verlichting wordt vervangen.
  • Er worden bomen geplant en veel groenvoorzieningen aangebracht. Zie bomenplan onderaan de pagina.

Hoe gaat het worden?

Voor een impressie van de nieuwe Rijksstraatweg klikt u hier!

Afkoppelen

Voor elke woning aan het werkvak wordt op de kavelgrens een regenwaterputje gemaakt. Zo kunnen deze woningen worden aangesloten op dit infiltratieriool. Het aansluiten van de regenwaterafvoer van woningen noemen we afkoppelen en is geheel vrijwillig. Afkoppelen is goed voor het milieu en het helpt verdroging van de bodem tegen te gaan. Om het vrijwillig afkoppelen van panden te stimuleren heeft het college een afkoppelbijdrage ingesteld.

Hinder en Overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder. De gemeente tracht de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten worden geïnformeerd. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd. Het verkeer wordt omgeleid.

Fasering & Planning

Door de optimaal opgestelde fasering zal de oost-west verbinding van Voorst in combinatie met de bereikbaarheid voor de betreffende bedrijven gewaarborgd zijn. De globale planning en het bereikbaarheidsplan kunt u inzien onderaan deze webpagina. 

Bereikbaarheid

Voetgangers kunnen kunnen altijd via het trottoir of een loopstrook langs het werkvak lopen. Daar waar het trottoir opgebroken worden kunststof loopschotten toegepast, zodat panden binnen het werkvak bereikbaar blijven.
Gemotoriseerd verkeer kan tot de fasegrens rijden. De fases zijn zo ingedeeld dat aan het begin en einde gemotoriseerd verkeer via een zijstraat van het werk weg kan rijden. Hiermee wordt keren en draaien op de Rijksstraatweg voorkomen en wordt de veiligheid rondom het werkvak geborgd. Aanwonenden krijgen toegang tot de fase en kunnen tot de voor en achterzijde van ons Werkvak in de fase de inrit van hun woning bereiken. Doorgaand verkeer maakt gebruik van de nieuwe rondweg.
Voor bedrijven worden maatwerkoplossingen gemaakt zodat de bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Deze maatwerkoplossingen zijn speciaal om de bereikbaarheid te optimaliseren en hinder en overlast te minimaliseren. 

Gegevens

Opdrachtgever:Gemeente Voorst
Subsidiënt:      Provincie Gelderland
Aannemer:       NTP Infra bv 
Aanneemsom:  € 2.300.000,-
Start werk:      maart 2019
Werk gereed:   eind 2019

Informatie

Heeft u vragen over de uitvoering van dit project? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van dit werk. De heer H. Bos, bereikbaar via e-mail h.bos@ntp-enschede.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data