Ruimtelijke Toekomstvisie

Wonen, werken en leven in de gemeente Voorst

We maken een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor onze gemeente. In deze visie moet duidelijk worden hoe we ons de komende jaren wensen te ontwikkelen. Hoe zorgen we er samen voor dat het prettig wonen, werken en leven blijft in onze gemeente?

 • Hoe houden we bijvoorbeeld de leefbaarheid in onze kernen op peil?
 • En hoe zorgen we er voor dat we een prettige gemeente blijven om in te werken?
 • Hoe moeten we  in Voorst omgaan met duurzame energie (windmolens ja of nee)?
 • Welke onderwerpen zijn de komende jaren nog meer actueel?

Deze visie willen we niet alleen maken, wij zoeken nadrukkelijk de samenwerking op met onze inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en belangenverenigingen.

  Wij presenteren:

  Wij presenteren:

  De nieuwe Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst "Kwaliteit, Verbinding en Duurzaamheid" (omgevingsvisie) 

  Actueel

  Actueel

  Wij informeren u graag over de actualiteiten rondom de ruimtelijke toekomstvisie. Op deze pagina treft u de meest recente informatie aan over bijeenkomsten, verslagen en actuele inhoudelijk vragen.  

  Denktank

  Denktank

  De denktank bestaat uit circa 10 personen die allen op persoonlijke titel, maar wel met inbreng van eigen ervaringen en visie op de gemeente, de dialoog over de toekomst aan willen gaan met elkaar. De denktank heeft een voortrekkersrol bij de totstandkoming van de toekomstvisie. 

  Netwerk

  Netwerk

  Wilt u als belangenbehartiger meepraten over de toekomstvisie? Meldt u dan aan voor het netwerk 'toekomstvisie'. Dit netwerk is opgericht voor inwoners, belangenverenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisatie.