Denktank Toekomstvisie

Tot 1 oktober 2015 was aanmelding voor de Denktank Toekomstvisie mogelijk. Hier hebben veel mensen gebruik van gemaakt. In totaal hebben 25 personen zich aangemeld. Hieruit zijn 11 personen geselecteerd.

In 2016 heeft de Denktank zich bezig gehouden met het opstellen van een inspiratiedocument. Dit inspiratiedocument is aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Hiermee is het formele participatietraject met de Denktank afgerond.

In 2017 wordt de ruimtelijke toekomstvisie Voorst opgesteld. Het inspiratiedocument speelt bij de totstandkoming hiervan een belangrijke rol. Voor het laatste nieuws over de ruimtelijke toekomstvisie Voorst verwijzen wij naar www.voorst.nl/toekomstvisie/actueel.

Denktank levert inspiratiedocument op

De Denktank heeft in oktober 2016 het Inspiratiedocument opgeleverd. In dit inspiratiedocument geeft de Denktank haar visie op de thema's:

 • Wonen, leefbaarheid en sociale cohesie;
 • Omgeving en landschap;
 • Energie en klimaat;
 • Werk, innovatie en recreatie;
 • Rol van de overheid.

De Denktank kan trots zijn op dit resultaat! Het inspiratiedocument prikkelt, geeft stof tot nadenken en voer voor discussie.

Denktank druk bezig met inspiratiedocument!

De Denktank Ruimtelijke Toekomstvisie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een inspiratiedocument dat als input moet dienen voor de Toekomstvisie. Het inspiratiedocument geeft aan welke thema's belangrijk zijn volgens de denktank en geeft een aanbeveling voor de toekomst.

In 3 werkgroepen wordt gewerkt aan verschillende actuele thema's.

 • de werkgroep People houdt zich bezig met Wonen & Leefbaarheid en Participatie
 • de werkgroep Planet houdt zich bezig met Duurzaamheid en Ruimtelijke Kwaliteit
 • de werkgroep Profit houdt zich bezig met Werken en Innovatie.

Eind juni 2016 hoopt de Denktank haar inspiratiedocument te hebben afgerond. Na de zomer zal dit inspiratiedocument worden gepresenteerd aan de gemeenteraad en de inwoners van de gemeente Voorst.

Samenstelling van de Denktank Toekomstvisie is bekend!

Maar liefst 25 personen hebben zich aangemeld voor deelname aan de Denktank Toekomstvisie! Daar zijn we heel erg blij mee. 

Op woensdag 28 oktober 2015 vond de selectiebijeenkomst plaats. Deze avond stond vooral in het teken van kennismaken met elkaar. Iedereen kreeg de gelegenheid zich voor te stellen en kort iets te vertellen over zijn of haar motivatie voor deelname aan de Denktank.

Na de kennismaking volgde een stemronde. Alle kandidaten mochten op 5 personen stemmen. De 9 personen met de meeste stemmen kregen een plek in de Denktank. Daarnaast heeft de ambtelijke begeleidingsgroep nog eens 3 personen aangewezen die ook een plek in de Denktank kregen. Doorslaggevend hierbij was een evenredige opbouw van de Denktank. De criteria leeftijd, man/vrouw, geografische spreiding en expertise waren hierbij bepalend.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een Denktank van 12 personen:

 • Rianne Albers-Schouten
 • Herman Bessels
 • Thijs de Boer
 • Gerard van Dalen
 • Yordi Grutters
 • Willem Hofland
 • Alex Kalden
 • Annemarieke de Kloet
 • Andries Kuipers
 • Guido Leerkes
 • Joke van Schaik-Frank
 • Hella Soethof

Onafhankelijk voorzitter van de Denktank is Gert Visser.

Voor de kandidaten die niet geselecteerd zijn houdt het niet op, zij kunnen aanschuiven bij de Denktank op het moment dat inhoudelijke thema's behandeld worden door de Denktank. Tijdens de selectiebijeenkomst heeft iedereen aangegeven met welk thema hij/zij affiniteit heeft.

Denktank

De denktank bestaat uit circa 10 personen die allen op persoonlijke titel, maar wel met inbreng van eigen ervaringen en visie op de gemeente, de dialoog over de toekomst aan willen gaan met elkaar. De denktank heeft een voortrekkersrol bij de totstandkoming van de toekomstvisie.

Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter adviseert de denktank het college van B&W over de ruimtelijke toekomstvisie.  De denktank komt zelf met voorstellen die in samenspraak met inwoners, bedrijven, belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties zijn opgesteld.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data