Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Direct naar:

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is een tegemoetkoming voor inwoners die minder inkomen hebben als gevolg van de coronamaatregelen en daardoor problemen hebben met het betalen van de woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de energielasten.

De TONK is niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers, zoals Tozo. Ook als u in loondienst bent of was, kunt u in aanmerking komen voor de TONK.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • uw inkomen en het inkomen van uw partner op 1 januari 2021 en 1 januari 2020;
 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht);
 • er geldt een maximum uit te keren bedrag, namelijk € 583,33 per huishouden per maand     (€ 3.500,- voor de totale periode van 6 maanden).

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden   krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet.

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U heeft in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020;
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen;
 • Uw woonkosten zijn hoger dan uw bestedingsruimte;
 • U heeft als alleenstaande op dit moment minder dan € 6.295,- aan beschikbare geldmiddelen. Voor een gezin en een alleenstaande ouder is de grens € 12.590,-. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf en uw eventuele partner, en de waarde van beleggingen of bitcoins;

Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het digitale aanvraagformulier invullen. Zorg ervoor dat u de volgende bewijsstukken bij de hand heeft:

 • Uw legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart);
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner in de maand januari 2020 (salarisstrook en/of bedrijfsadministratie);
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner in de maand januari 2021 (salarisstrook en/of bedrijfsadministratie);
 • Bankafschriften van de afgelopen maand. Dit geldt voor alle bankrekeningen;
 • Waarde van beleggingsrekeningen;
 • Recente huurspecificatie of bewijsstuk maandlasten hypotheek.

De link naar het formulier vindt u hier

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.

Wij doen ons uiterste best om de aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Daarbij is het belangrijk dat alle gevraagde gegevens volledig en juist zijn aangeleverd. Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden?  Dan krijgt u binnen vier weken bericht over uw aanvraag.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Bij vragen over deze regeling kunt u op  uur contact opnemen met de gemeente Voorst telefoonnummer (0571) 27 99 11. U wordt dan doorverbonden naar een klantmanager van het Sociaal Domein. U kunt ook mailen naar tonk@voorst.nl.