Transitievisie Warmte

In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar om woningen en gebouwen te verwarmen. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in met de Transitievisie Warmte. Niet in één keer, maar geleidelijk, stap voor stap, met een wijkgerichte aanpak. Op deze pagina informeren we over het aardgasvrij maken van de gemeente Voorst en wat dit voor u betekent.

Wat is een Transitievisie Warmte?

De Transitievisie Warmte beschrijft hoe Voorst de route naar een aardgasvrije gemeente ziet. Zowel op de korte als op de middellange termijn. Een aanpak om voortaan op een duurzame manier te koken en het huis te verwarmen. De Transitievisie Warmte helpt ons om dit op een duidelijke manier aan te pakken. Waar starten we? In welk tempo? En wat zijn de alternatieven voor aardgas? De Transitievisie Warmte is een tijdspad voor de wijken in de verschillende dorpen om deze aardgasvrij te maken.

Waarom maakt de gemeente een Transitievisie Warmte?

De Transitievisie Warmte geeft bewoners en huiseigenaren een eerste beeld van het stapsgewijze tijdpad richting aardgasvrij. In de Transitievisie Warmte staan de toekomstige energievoorziening(en) welke kansrijk zijn met de mogelijke kosten. Dit helpt huis- en gebouweigenaren om keuzes te maken in de mogelijkheden die hun huis duurzamer maken. Zoals het vervangen van bijvoorbeeld de cv-ketel. Hiervoor is het belangrijk om te weten wat er in de toekomst verandert.

Samen

Als inwoner speelt u een belangrijk rol in de overgang naar een 100% aardgasvrije gemeente. Nadat de eerste wijken zijn uitgekozen, volgt een traject van twee jaar met bewoners, ondernemers en instellingen om een wijkuitvoeringsplan te maken. Daarna hebben alle eigenaren van woningen en bedrijven in de wijk nog acht jaar de tijd om over te gaan op gasvrij wonen. U kunt meepraten, meedenken, meewerken en aangeven wat u belangrijk vindt. Door begeleiding, subsidies en collectieve inkoop zorgt de gemeente voor betaalbaarheid en goede garanties voor leveringszekerheid en veiligheid.

Reductie Energie voorop

Onafhankelijk van de mogelijke alternatieven voor aardgas: minder energie gebruiken is altijd zinvol. Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder we moeten opwekken. Energie besparen door het huis te isoleren (en het energielabel naar A of B te brengen) is dus sowieso een goede investering. Voor hulp bij het verduurzamen van uw woning kijkt u op www.regionaalenergieloket.nl/voorst.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de warmtetransitie? Zoals: Waarom moeten we van het aardgas af? Welke alternatieven zijn er? Wat betekent dat voor mij en mijn woning? Wie gaat dat betalen? Kijk dan op www.hieropgewekt.nl.  

Interactieve kaart

De inhoud van deze interactieve kaart is afkomstig uit het Ontwerp van de Transitievisie Warmte. De onderstaande kaart laat mogelijke oplossingsrichtingen zien voor alternatieven voor aardgas in delen van de gemeente Voorst. Het is een model op basis van de kennis en beschikbare data van nu.

Transitievisie Warmte 2022-2026